Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

SIVPRO2 – Shape Inspection by Vision in PROduction: industriell demonstrator

Projektet är ett samarbete mellan universitet, två forskningsinstitut och fem företag verksamma inom fordonsindustrin som syftar till att verifiera teknik för automatisk kontroll av geometriutfall direkt i produktionslinjen, utan behov av mätfixtur eller mätrum.

Syfte och mål

Projektets övergripande mål är att initiera ett paradigmskifte för kvalitetssäkring inom tillverkningsindustrin där kvalitetssäkringen blir en integrerad del av tillverkningsprocessen.

Utmaning

Utmaningen är att man röra sig från en off-line baserad beslutsbas till en in-line baserad beslutsbas för korrigerande åtgärder för att behålla produktkvalitén inom givna toleranser

Lösning

Ett industriellt verifierat mätsystem för kvalitetskontroll in-line vid löpande produktion av singeldetaljer. Systemet ska klara av att mäta upp till 30 detaljer i minuten i befintlig produktionslinje under pågående produktion utan att placera detaljen i en fixtur.

Effekt

  • Öka andelen verifierade produkter med minst en faktor 30, vilket markant kommer att öka möjligheten att identifiera processvariationer och snabbt åtgärda dessa genom processjusteringar.
  • Minska operatörsbunden tid för mätning med 10%
  • Ge en minskning av skrotade och justerade detaljer med 10%

Sammanfattning

Projektnamn

SIVPRO-2

Status

Avslutat

Region

Region Norrbotten, Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Systemutveckling, automation, test och verifiering

Projektstart

Varaktighet

2017-10-15 – 2020-10-14

Total budget

10.6 MSEK

Partner

Luleå Tekniska Universitet, SWERIM, Volvo Car Group, Gestamp HardTech, Scania, IAC Group, Volvo AB

Finansiärer

Vinnova FFI Hållbar Production

Koordinator

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Christian Jonasson

Kontaktperson

Christian Jonasson

Senior scientist

Läs mer om Christian

Kontakta Christian

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.