Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Svansesund
Foto: Johannes Hüffmeier

Simulatorbaserat Riskidentifiering för Autonom Fartygstrafik

Digitalisering och Internet of Things (IoT) är trender som påverkar samhällen och industrier. Forskning och innovation av mer autonoma system är konsekvensen av denna utveckling, men att säkerställa säkerhet och tillförlitlighet för dessa system är den största utmaningen.

Digitalisering och Internet of Things (IoT) är trender som påverkar samhällen och industrier. Forskning och innovation av mer autonoma system är konsekvensen av denna utveckling, men att säkerställa säkerhet och tillförlitlighet för dessa system är den största utmaningen. Lite forsknings- och innovationsarbete har utförts och publicerats med avseende på lämpliga metoder för att testa och säkerställa säker drift av mer autonoma fartyg, vilket är avgörande för fartygsägarna innan man investerar i nya tekniker.

Syftet med projektet är därför att identifiera risker relaterade till mer autonom sjöfart baserat på fartygssimuleringar. Fartygstrafiken på två av slutanvändarnas rutter (Svanesundsleden och Fredrikshamn-Göteborg) kommer att användas för att identifiera förändrade risknivåer för mer autonom navigering. Detta kommer att öka kunskapen och tillhandahålla en riskbedömningsmetod för införandet av autonoma fartyg till den konventionella maritima trafikdomänen och deras påverkan på sjösäkerheten, vilket möjliggör mer faktabaserade beslut om framtida investeringar av de rederier som är involverade i projektet. Detta forsknings- och innovationsprojekt kommer att ta fram en riskbedömningsmetod som täcker de tekniska framstegen inom digitalisering och automatisering inom sjöfarten och deras påverkan på sjösäkerheten. Metoden skall ge stöd till rederier och operatörer i deras beslutsprocess om introduktion av mer avancerade fartygssystem och i ”management of change”. Resultatet av studien är en systematisk riskidentifierings- och utvärderingsmetod för införandet av smarta fartyg i den maritima trafikdomänen. Dessa är baserat på de två ”use cases” (Stenas Danmarkstrafik och Färjerederiets Svanesundsled) som bygger på kvantitativa och kvalitativa data från simuleringar som täcker interaktion mellan bemannade och autonoma fartyg.

Sammanfattning

Projektnamn

RfAF

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Project management, project execution

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

4.7MSEK

Partner

Chalmers, Seamade

Finansiärer

Trafikverket

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
14.Hav och marina resurser