Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
SenSoRe

SenSoRe - Sensorer och sortering för innovativ återvinning

I projektet SenSoRe etablerar vi en ny svensk testbädd för utveckling av analys- och sorteringsteknik för materialåtervinning. Testbädden möjliggör samarbete mellan forskare och företag längs hela värdekedjan för att stödja teknisk innovation inom återvinningsindustrin.

Syfte och mål

Projektet tar fram en öppen svensk testbädd där ny sensor- och sorteringsteknik kan kombineras och utvecklas för att möjliggöra mer effektiv materialåtervinning. Testbädden möjliggör samtidig provning och verifiering på ett materialflöde i en miljö som liknar den industriella tillämpningen.

Utmaning

Sortering av avfall och skrotmaterial är en komplex uppgift som måste utföras på ett kostnadseffektivt sätt. Idag saknar många utvecklare av innovativa analys- och sorteringsmetoder möjligheter att smidigt utföra tester i processliknande miljöer.

Lösning

Testbäddsprojektet ska skapa en öppen testanläggning som innehåller transportörer och infrastruktur för att utvärdera nya tekniska sensor- och sorteringsmetoder på varierat avfall och skrotmaterial. Flera pilotapplikationer kommer att undersökas för metall-, WEEE- och plaståtervinning. Sensortekniker som inledningsvis utvärderas är LIBS (laser induced breakdown spectroscopy), transmissionsröntgen, magnetiska sensorer och virvelströmanalys.

Effekt

Testbädden ska vara en neutral och tillgänglig plattform för att främja samarbete mellan partners längs hela värdekedjan och därigenom stödja nya uppfinningar. Detta kommer att stödja utveckling och industrialisering av nya sorteringstekniker som ökar återvinningsgraden och leder till en positiv miljöpåverkan.

Sammanfattning

Projektnamn

SenSoRe

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektdeltagare

Projektstart

Varaktighet

5 år

Total budget

1.5 MSEK (9.8 MSEK)

Partner

RISE, Swerim, IVL Svenska Miljöinstitutet, Stena Metall, Cobolt, Refind Technologies, Mobergs Produktkontroll, El-Mek, Optonova, Fotonic, Volvo Lastvagnar, SAPA

Finansiärer

Vinnova

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
Jakob Blomgren

Kontaktperson

Jakob Blomgren

Senior Scientist

+46 70 915 18 48

Läs mer om Jakob

Kontakta Jakob
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.