Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Skog
Foto: Jonas Forsberg

Seminarium inom området skogen: "Hur vill vi använda vår skog?"

Skogens framtid och nyttjandet av vår svenska skog diskuteras flitigt i dagens samhälle. Vi vill kunna ta ner diskussionen från forskare och experter till allmänheten och gymnasieelever. Vi samlar forskare och experter som försöker ge en tydlig överblick av vad som händer följt av debatt.

Projektet syftar till att öppna upp för diskussion, tillgängliggöra forskningsresultat och öka allmänhetens kunskap om industrier kopplat till skogen. Ett halvdagsseminarium kommer att hållas hösten 2022 i Örnsköldsvik där ämnen som hur vi vill använda vår skog när det finns flera olika intressen. Den riktar sig till gymnasieelever och allmänheten. 

Forskare och experter kommer att diskutera nyttogörandet av skogen. Vi vill kunna använda skogen som källa för mer hållbara material, bränslen och energi. Samtidigt som vi idag redan använder skogsråvaran i befintlig skogssektor och som bränsle till värmeverk. Vi har dessutom sett, framförallt det senaste året att fler vill tillbringa sin fritid i skogen och turista där.

Vad gör forskare nu? Vad tycker du och vad kan du göra? Seminariet vill ge utrymme för att nyansera bilden och underlätta debatt. Vi ska garanterat svara på frågan ”Hur använder vi vår skog?”. Vi kommer också att be deltagarna om hjälp för att besvara frågan: ”Hur vill vi använda skogen?”.

Program:

8.15 Rektor Höga Kusten Teoretiska gymnasium Maria Lundkvist hälsar välkommen

8.20 Ulf Carlson Vice ordförande Troëdssons forskningsfond

8.30 Föreläsning Traditionell skogsindustri - PhD Jessica Gard Timmerfors, MoRe Research och Mittuniversitetet

9.00 Föreläsning Bränslen i från skogen - PhD Adnan Cavka, Sekab

10.00 Föreläsning Nya material i från skogen - PhD Sara Wallstén, MoRe Research

10.30 Föreläsning Skogens biologiska mångfald - Johanna Martinell, kommunbiolog. PhD Dan-Erik Lindberg, kommunbiolog.

11.05 Panelsamtal med talare och Zozan Tunc (RISE Processum) och Tobias Markusson (Örnsköldsviks Folkhögskola)

Sammanfattning

Projektnamn

Seminarium inom området skogen

Status

Avslutat

Region

Region Västernorrland

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

10 månader

Total budget

250000 SEK

Partner

Höga Kusten Teoretiska Gymnasium

Finansiärer

Stiftelsen Nils och Dorthi Troëdssons forskningsfond

Koordinator

Projektmedlemmar

Evenemang

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Jessica Gard Timmerfors

Kontaktperson

Jessica Gard Timmerfors

Forskare

Läs mer om Jessica

Kontakta Jessica
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Maria Edblad

Kontaktperson

Maria Edblad

Läs mer om Maria

Kontakta Maria
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Pressmeddelande

Jessica Gard Timmerfors får stipendium för sin forskning kring flis

Jessica Gard Timmerfors får idag, den 20 april, ta emot Young Researcher´s Award från Gunnar Sundblads Forskningsfond för sin forskning kring hur flisning kan skapa förutsättningar för en mer effektiv användning av vedråvaran. Sti…
Pressmeddelande

Från flis till flygplan i Småland ska utveckla regional värdekedja för bioflygbränsle

Marknaden för bioflygbränsle är idag underutvecklad den kommersiella produktionen i princip obefintlig. I syfte att öka tillgången till förnybart bioflygbränsle har KLM, Södra, Växjö kommun, Växjö Energi, SkyNRG, Småland Airport, …
Pressmeddelande

Satsning på hållbar innovationskraft inom skog och mat i norra Sverige

Sveriges forskningsinstitut RISE ska tillsammans med Handelshögskolan vid Umeå universitet driva ett projekt för kreativa samarbeten och innovation inom två av våra stora hållbarhetsutmaningar, skog och mat. Detta sker i samarbete…
Pressmeddelande

Svenska skogen har potential att ersätta fossila beståndsdelar i däck

Forskare vid RISE ETC i Piteå har lyckats framställa biobaserad kimrök från sågspån av tall och gran via pyrolys. Resultaten antyder också att framställningen blir billigare än konventionell framställning med tunga fossilbaserade …
Pressmeddelande

Forskare vill testflyga svenskt biobränsle 2021

Energimyndigheten har beviljat medel till en förberedande studie, för att förhoppningsvis inom ett par år producera och testa flygjetbränsle baserat på svenska skogsrester – och testflyga bränslet med kommersiellt flyg i Sverige. …
Projekt

Matchning av stockar från såg till skog

I detta arbetet har stockars yttre form analyserats för att skapa en uppfattning av hur långt man kan komma genom att endast jämföra denna från skördardata och timmerinmätningens 3D-mätram.
Projekt

Produktion av gröna bränslen och kemikalier från skoglig biomassa via FCC.

Restprodukter från svenskt skogsbruk ses som en potentiell källa för framställandet av gröna bränslen och kemikalier. I detta projekt används en skoglig restprodukt som bioråvara, vilken omvandlas till biooljor via pyrolys- eller …
Projekt

Mer friskkvist till sågverken genom anpassad aptering i skogen

Värderelationen mellan friskkvistprodukter och möjliga alternativprodukter varierar över tid med upp till 15%. Det finns därför ekonomiska incitament att justera andelen friskkvisttimmer upp eller ner beroende på rådande konjunktu…