Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Secure Interoperable Full-Stack Internet of Things for Smart Home

Smart Home-paradigmet blir populärt, särskilt som det främjas av Internet of Things. SIFIS-Home syftar till att tillhandahålla ett mjukvaruramverk för att förbättra säkerhet och resiliens hos Smart Home-system på alla nivåer i kommunikationsstacken. Detta möjliggör utveckling av säkra och integritetsmedvetna applikationer för Smart Home-system.

SIFIS-Home syftar till att tillhandahålla ett konsekvent mjukvaruramverk där hänsyn till säkerhet tas i dess design, för att förbättra motståndskraften hos sammankopplade Smart Home-system på alla nivåer i kommunikationsstacken. Med detta som mål möjliggör mjukvaruramverket utveckling av säkra, integritetsmedvetna och ansvarsutkrävande applikationer, algoritmer och tjänster, och gör det möjligt att upptäcka och dynamiskt reagera på cyberattacker och intrångsförsök eller överträdelser av användardefinierade policyer, vilket ökar kontrollen och förtroendet hos slutanvändarna av Smart Home-system.

Smart Home är en framväxande applikationsparadigm som har blivit alltmer populär. På senare tid har Internet of Things (IoT) främjat en vision om Smart Home-system, där användare kan installera anslutbara (smarta) enheter och apparater som samarbetar för att automatiskt hantera tjänster och funktioner i hemmet. Denna framväxande marknad lockar snabbt programutvecklare till att producera nya applikationer och tjänster för att tillhandahålla ytterligare Smart Home-funktioner.

Det finns dock fortfarande märkbara hinder och problem, främst relaterade till cybersäkerhet och generell säkerhet inom Smart Home-system, samt till skydd av privat information och integritet hos producerad och konsumerad data, varav den mesta är personlig och känslig. Många Smart Home-enheter använder också specialanpassade och proprietära säkerhetslösningar som inte tar hänsyn till interaktioner med andra enheter i Smart Home-systemet. Dessutom måste utvecklare utveckla applikationer som kan anpassas till olika system och arkitekturer, där säkerhetsaspekter ofta försummas eller uppfylls bristfälligt.

Konsortiet kombinerar ledande branschaktörer på IoT-, telekommunikations- och cybersäkerhetsmarknaderna med forsknings- och akademiska institutioner, som också är involverade med viktiga bidrag till de framstående internationella standardiseringsorganen (t.ex. IETF) och har ledande roller i SPARTA-, CONCORDIA- och CyberSec4Europe-projekten vilka är del av European Cyber Competence Network. Små och medelstora företag som är aktiva på Smart Home- och IoT-marknaderna och i Open Source-communityn fullbordar konsortiet.


Sammanfattning

Projektnamn

SIFIS-HOME

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Work Package Leader och Task Leader

Projektstart

Varaktighet

36 Månader

Total budget

6 898 500 SEK

Partner

ERICSSON AB, F-SECURE OYJ, INTEL DEUTSCHLAND GMBH, INTELLIGENTSIA CONSULTANTS SARL, LUMINEM SRLS, MIND SRL, RIOTS GLOBAL OY, SENSATIVE AB, CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB, CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU OY, POLITECNICO DI TORINO

Finansiärer

European Commission

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen

Kontaktperson

Marco Tiloca

Senior Researcher

Läs mer om Marco

Kontakta Marco

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.