Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

SEBRA - Systeminriktat erfarenhetsarbete för industriell brandsäkerhet

På en industriarbetsplats kan konflikter uppstå mellan produktionen och brandskyddet, vilket kan leda till att brandskyddet förbigås eller kopplas ur. En vanlig lösning på sådana problem är utökad styrning, information och utbildning. Men ännu en rutin eller ännu ett krav riskerar att ta för mycket resurser i anspråk och nya risker kan istället uppstå. SEBRA undersökte hur ett användningsperspektiv i kortsiktiga byggprojekt långsiktigt kan förbättra förutsättningarna och säkerheten.

Syfte och mål

Projekt SEBRA syftade till att studera förutsättningarna för ett välfungerande brandskydd utifrån ett systemperspektiv på arbete och säkerhet. Inriktningen för projektet var att förstå människans positiva bidrag till brandsäkerheten och hur det kan understödjas.

 

Metod och genomföranden

Tre huvudsakliga teman utforskades genom fältarbete (intervjuer och observationer) i den svenska industrin:

(1) Hur produktionen och personalen samverkar med brandskyddslösningen i vanlig vardag

(2) Hur och med vilket fokus brandskyddet utformas och hur det i sin tur påverkar brandsäkerheten

(3) Framgångsfaktorer vid inträffade bränder

 

Resultat

När det brinner på en industriarbetsplats aktiveras ett sammansatt system av människor, teknik och organisation för att släcka branden. Samspelet mellan de olika delarna av systemet måste fungera väl. Formellt brandsäkerhetsarbete är främst inriktat på byggnadsteknik, brandtekniska installationer och regelefterlevnad. Det innebär att framgångsfaktorer som personalens yrkeskunnande, erfarenhet, anpassningsförmåga, samverkan och kreativitet osynliggörs. Dessutom tas liten hänsyn till den praktiska användbarheten hos brandtekniska installationer och rutiner.

Vid en inträffad brand är personalen en stor, men underutnyttjad, framgångsfaktor. Kombinationen av brandkunskap och processkännedom är kritisk. Idag kan hårt automatiserade industrimiljöer vara ett hot mot den viktiga processkunskapen.

Industrin behöver nya sätt att förstå produktionsmiljöns verkliga flöden och utmaningar, så att tekniken kan anpassas bättre till förutsättningarna. Om kortare förändringsprojekt tog mer hänsyn till den långsiktiga drifttiden skulle brandskyddet kunna utformas på ett mer hållbart sätt.

Rapport

Sammanfattning

Projektnamn

SEBRA

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledning och forskning

Projektstart

Varaktighet

2 år

Finansiärer

Insamlingsstiftelsen Brandforsk

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
Helene Degerman

Kontaktperson

Helene Degerman

Projektledare

Läs mer om Helene

Kontakta Helene
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.