Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Saltreduktion i livsmedel för förbättrad folkhälsa

Vi äter för mycket salt, vilket kan resultera i högt blodtryck och allvarliga följdsjukdomar. I projektet utvecklas metoder för att tillverka livsmedel med lägre salthalt utan att ge avkall på produkternas kvalitet och säkerhet. Målet är att bidra till sänkt saltkonsumtion, förbättrad folkhälsa samt stärkt konkurrenskraften hos livsmedelsindustrin.

Syfte och mål

Projektets syfte är att utveckla innovativa metoder som hjälper livsmedelsbranschen att reducera salthalten i sina produkter för att bidra till sänkt saltkonsumtion hos den svenska befolkningen.

Utmaning

Saltkonsumtionen i Sverige är dubbelt så hög som Livsmedelsverkets rekommendationer. Detta kan leda till högt blodtryck vilket ökar risken för allvarliga sjukdomar som hjärtinfarkt och stroke. Det höga saltintaget är en av de största folkhälsoutmaningarna med koppling till mat. Det inverkar menligt på folkhälsan samt medför avsevärda sjukvårdskostnader för samhället. Ungefär 75 % av saltet vi äter kommer från livsmedel som tillverkas av livsmedelsföretag eller tillagas i restaurangkök. För att möta kraven från såväl myndigheter som konsumenter finns ett stort behov i livsmedelsbranschen att kunna erbjuda produkter med lägre saltinnehåll.

Lösning

Ett flertal metoder med potential att användas för att producera livsmedel med lägre salthalt har identifierats. Med utgångspunkt från dessa utvecklas innovativa lösningar för saltsänkning som sedan används för att tillverka livsmedel. Produkterna utvärderas med avseende på smak, textur, mikrobiell säkerhet, hållbarhet samt ekonomiska och miljömässiga förutsättningar.

Effekt

Det ökade utbudet av saltreducerade produkter medför en minskad saltkonsumtion hos den svenska befolkningen. Detta leder i sin tur till en reducerad förekomst av högt blodtryck, och i förlängningen att antalet personer som riskerar att drabbas av relaterade följdsjukdomar också minskar. En uppskattning av de positiva effekterna är att ungefär 2000 för tidiga dödsfall förhindras varje år och att sjukvården sparar 3 miljarder kronor på årsbasis.


Sammanfattning

Projektnamn

Saltreduktion i livsmedel

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

Maj 2017-augusti 2019

Total budget

11 MSEK

Partner

Tim Nielsen

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
12.Hållbar konsumtion och produktion

Kontaktperson

Tim Nielsen

Forskare

+46 10 516 66 67
tim.nielsen@ri.se

Läs mer om Tim