Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Säker interaktion med flera nivåer av automatisering i fordon

Projektet belyser den förändrade rollen som förare får när flera och fler stödsystem, som erbjuder olika nivåer av automatisering, byggs in fordonen evolutionärt. Det övergripande målet i projektet är förbättra för hur förare interagerar med dessa tekniska system som automatiserar delar av eller hela den dynamiska körningen i fordonet.

Syfte och mål

Projektet undersöker olika sätt att harmonisera, förenkla, hantera och förbättra hur förare interagerar med de tekniska system som automatiserar delar av eller hela den dynamiska körningen i fordonet. Projektet har som mål att utveckla designriktlinjer baserat på den teoretiska och empiriska data som genereras av projektet. 

Utmaning

Projektet adresserar utmaningen som uppstår på grund av den förändrade rollen som förare får när flera och fler stödsystem, som erbjuder olika nivåer av automatisering, byggs in fordonen evolutionärt. Speciellt kommer förares medvetenhet, förståelse eller förvirring a vilket nivå av automatisering fordonet befinner sig i hanteras. 

Lösning

Projektet kommer utveckla och utvärdera olika koncept som stödjer samverkan mellan förare och fordon på ett multimodalt sätt och att utveckla designriktlinjer baserat på den teoretiska och empiriska data som genereras av projektet.

Effekt

Resultatet från projektet kommer berika AB Volvo och Volvo personvagnar produktutveckling. Resultaten kommer publiceras inom forskningsområdena människa maskin interaktion och automatisering, kognition.  


Sammanfattning

Projektnamn

HARMONISE

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektdeltagare och arbetspaketsansvariga

Projektstart

Varaktighet

2017-2019

Total budget

10 044 000

Partner

AB Volvo, Volvo Cars

Finansiärer

FFI

Koordinator