Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Säker hästnäring

Det övergripande syftet med projektet är att skapa kunskap om hur ett långsiktigt arbetsmiljöarbete praktiskt kan integreras och vara kontinuerligt fungerande inom hästnäringen och på sikt bidra till ett säkrare och hållbarare yrkesliv. Projektet är ett samarbete med Högskolan Dalarna, som är projektledare.

Hästnäringen har utmaningar i arbetsmiljön såsom hög olycksrisk, tungt manuellt arbete, långa arbetsdagar och oklara gränser mellan arbete och fritid. Arbetsmiljöverket har också visat på ett ofta bristande systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljö och arbetsvillkor behöver utvecklas för att svensk hästnäring i framtiden ska kunna erbjuda hälsosamma, säkra, hållbara och attraktiva anställningar med god status där personalen vill och kan stanna kvar.

I projektet ska ett antal ridskolor och travstall väljas ut för en interventionsstudie, där metoder och verktyg för att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet och öka motivation för och kunskaper om arbetsmiljöarbete ska användas. Projektet genomförs i samverkan med branschorganisationer inom hästnäringen och arbetsmarknadens parter.

Resultaten förväntas bidra till att det systematiska arbetsmiljöarbetet inom näringen förbättras, vilket kan bidra till en bättre fysisk och psykisk hälsa inom yrkesgruppen, färre arbetsolycksfall och mindre sjukfrånvaro samt förbättrad lönsamhet och produktivitet inom hästnäringen. Arbetsplatserna blir mer attraktiva, vilket gör att yrken inom hästnäringen kan få en ökad status och det blir därmed lättare att hitta och behålla kompetent personal.

Projektet är en fortsättning på Förbättrad arbetsmiljö inom hästnäringen genom nya metoder och verktyg.

Sammanfattning

Projektnamn

Säker hästnäring

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektpartner

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

2 983 000 kr

Partner

Högskolan Dalarna

Finansiärer

AFA Försäkring

Cecilia Lindahl

Kontaktperson

Cecilia Lindahl

Senior Forskare

+46 10 516 69 38

Läs mer om Cecilia

Kontakta Cecilia
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.