Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Säker gruppkommunikation för IoT

Projektet syftar till att fylla ett glapp i IoT-säkerhet, vilket gäller tillämpningar baserade på effektiv gruppkommunikation, som idag inte kan skydda kommunikation end-to-end. Projektet utvecklar en prototyp där auktoriserade enheter går med i en grupp och skyddar kommunikation end-to-end. Projektet använder IETF-standardiseringsförslagen.

Projektet syftar till att fylla ett glapp i IoT-säkerhet, vilket gäller tillämpningar baserade på effektiv gruppkommunikation, som ljusstyrning och smarta byggnader. I dagsläget kan dessa tillämpningar inte skydda säker kommunikation i en grupp end-to-end. Projektets mål är att utveckla och demonstrera en realistisk prototyp där auktoriserade enheter går med i en grupp och skyddar kommunikation end-to-end, utan att förlora fördelarna med gruppkommunikation. Prototypen bygger på IETF-standardiseringsförslagen "Group OSCORE" och "Key Management for OSCORE Groups in ACE".

Projektet kommer möjliggöra säker gruppkommunikation end-to-end i IoT, och sluta ett stort glapp i IoT-säkerhet och konnektivitet. Idag finns en total brist på alternativa och konkurrenskraftiga metoder. Detta adresserar speciellt ett industribehov hos flera intressenter i IoT-området, t.ex. applikationsutvecklare, teknik- och tjänsteleverantörer och hårdvarufabrikanter. Projektet kommer öka användares förtroende som krävs för en utbredd användning av IoT-tillämpningar baserade på gruppkommunikation, där säkerhet garanteras utan att försämra användarvänlighet.

Huvudaktiviteten för projektet är implementation och demonstration av prototypen för säker IoT gruppkommunikation baserad på "Group OSCORE" och "Key Management for OSCORE Groups in ACE". En andra aktivitet säkerställer att prototypen stöder IETF-standardiseringen av säkerhetslösningarna och interoperabilitetstester. En tredje aktivitet tar projektresultaten som input för integration i mjukvarubiblioteket Californium och definierar en exploateringsplan som kan gynna intressenter att utveckla säkerhetslösningar för gruppkommunikation för IoT.


Sammanfattning

Projektnamn

GroupSec

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinerande projektpart

Projektstart

Varaktighet

15 månader

Total budget

1 856 650 SEK

Partner

RISE Research Institutes of Sweden AB, Ericsson AB

Finansiärer

Vinnova

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Kontaktperson

Marco Tiloca

Senior Researcher

+46 10 228 43 44
marco.tiloca@ri.se

Läs mer om Marco