Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

RUGGEDISED -Smarta och energieffektiva städer

Smart Citiesprojektet RUGGEDISED kommer att testa lösningar för produktion och styrning av värme och elenergi i städer. Investeringar görs i mätnings och styrsystem för att bättre kombinera produktion och behov av energi med sk smart teknologi i tre Europeiska städer.

Syfte och mål

Målsättningen för RUGGEDISED är att visa hur sk Smart Citiesteknik kan förbättra hantering av energibehov och därmed minska energiförbrukning i byggnader och transporter i stadsdistrikt. Fokus ligger på att kombinera olika tekniska lösningar i byggnader, smarta nät och infrastruktur, samt lokal hållbar energiproduktion. I projektet ingår Rotterdam, Glasgow och Umeå som ska genomföra investeringar. Utöver demonstrationsprojekten har RUGGEDISED ambitionen att möjliggöra hur demonstrationsprojekten ska kunna skalas upp från testnivå till att genomföras i stor skala i en stad. För att göra det krävs att en rad organisatoriska och icke-tekniska hinder undanröjs. RISE leder arbetet för att analysera förutsättningar för, och stödja förberedandet av uppskalning.

Utmaning

Utmaningen är att städer i dagsläget är beroende av för mycket energi, vilket framställs på icke hållbara sätt.

Lösning

RUGGEDISED angriper utmaningen genom att påvisa hur kombination och integration av olika tekniska lösningar kan minska energibehovet och styra produktion och distribution på ett mer effektivt sätt.

Effekt

Genom att påvisa effekten av de tekniska lösningarna samt förberedelsen för uppskalning är förhoppningen att kunna bidra med konkreta exempel på hur städer kan arbeta för att drastiskt minska behovet av icke förnybar energi.

Sammanfattning

Projektnamn

RUGGEDISED

Status

Pågående

Region

Region Västerbotten

RISE roll i projektet

Projektdeltagare, WP-ledare

Projektstart

Varaktighet

5 år

Total budget

€19 562 862

Finansiärer

Europeiska kommissionen

Projektets webbplats

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna

Kontakt