Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Riktlinjer för utvärdering av verkliga miljöfördelar från elektriska fordon

Projektet ”Riktlinjer för utvärdering av verkliga miljöfördelar från elektriska fordon” har finansierats av Energimyndigheten. Syftet med projektet har varit att ta fram riktlinjer för hur miljöfördelar från elektriska fordon kan utvärderas på ett strukturerat och transparant tillvägagångssät. NEVS har applicerat riktlinjerna i en internt LCA.


Sammanfattning

Projektnamn

Riktlinjer LCA Elfordon

Status

Avslutat

Område

Elektromobilitet, Energi, Livscykelanalys, Mobilitet, Transportsystem

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2019-04-30

Total budget

1793200

Partner

NEVS

Finansiärer

Energimyndigheten

FN:s globala hållbarhetsmål

Hälsa och välbefinnande
Hållbar energi för alla
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion
Bekämpa klimatförändringen
Ekosystem och biologisk mångfald

Extern press

Patrik Klintbom

Kontaktperson

Patrik Klintbom

Senior Researcher

+46 10 228 40 29
patrik.klintbom@ri.se

Läs mer om Patrik