Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Ett av testhusen i RIBuild. Nørrebro, Köpenhamn.
Foto: Tessa Kvist Hansen

RIBuild - Robust Invändig Termisk Isolering av Historiska Byggnader

Nya resultat om hur man sparar energi i Europas historiska byggnader. Genom rigorösa experiment, simulering och tester har ett EU-forskningsprojekt på 5 miljoner euro utvecklat riktlinjer för hur man hanterar invändig värmeisolering i historiska byggnader. De resulterande riktlinjerna är nu tillgängliga för allmänheten på www.ribuild.eu.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 637268

Historiska byggnader som byggdes före 1945 utgör en betydande del av det europeiska byggnadsbeståndet. Många av dessa byggnader har stort arkitektoniskt och kulturellt värde, men de förbrukar också mer än 30 % av den totala energiförbrukningen för byggnader i Europa. Historiska byggnader utgör därför ett viktigt fokusområde för att nå EU: s ambitiösa klimat- och energimål.

RIBuild-projektet, som nu har slutförts efter fem och ett halvt år av intensivt arbete, har försökt lösa dilemmat att behöva välja mellan antingen behovet av att ta hand om bevarandevärden eller behovet av att minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen.

RIBuild ägde rum från januari 2015 till juni 2020 och har involverat mer än 40 forskare från åtta universitet och forskningsinstitutioner och personer från två företag från byggsektorn. Cirka 90 vetenskapliga artiklar, konferenspresentationer, rapporter, doktorsavhandlingar och magisteruppsatser har tagits fram under projektets gång.

”Från start har projektet varit mycket ambitiöst och vi har lyckats skapa tillgängliga riktlinjer för invändig isolering, som kan vägleda ägare och hyresvärdar av byggnader och deras professionella rådgivare mot de optimala lösningarna för uppgradering av en historisk byggnad”, säger (översatt citat) projektkoordinator och seniorforskare Ernst Jan de Place Hansen, Institutionen för byggd miljö, Aalborgs universitet.

Att göra invändig isolering till en hållbar strategi

I de flesta fall sker tilläggsisolering av befintlig byggnad invändigt, men en sådan lösning förstör detaljerna i fasaderna till historiska byggnader och skulle utgöra ett hot mot deras kulturella värden. Vad RIBuild istället har siktat på är att förvandla invändig isolering till en lönsam lösning för historiska byggnader över hela Europa.

För detta ändamål har tio forskningsinstitutioner och företag från Danmark, Sverige, Lettland, Tyskland, Belgien, Italien och Schweiz bidragit till RIBuild-projektet. På detta sätt har RIBuild täckt olika klimat och byggnadstraditioner och de resulterande riktlinjerna kan således tillämpas på historiska byggnader över hela Europa.

Projektet har visat att invändig isolering av ytterväggarna kan bli en framgång eftersom energiförbrukningen potentiellt kan minskas med 15-20% genom invändig isolering av ytterväggarna. Det kan däremot innebära risker.

Hantera riskerna

Att installera invändig isolering i historiska byggnader kan också vara föremål för risk för skador och höga kostnader. Material beter sig olika och RIBuild-forskarna har därför undersökt olika byggmaterial som är vanliga i hela Europa, nämligen natursten, tegel och trä.

RIBuild-projektet visar att flera system för invändig isolering finns men att de beter sig olika på grund av sin design, främst med anledning av hur ångtäta de är. Ju mer ångtäta isoleringssystemen är, desto mer försiktighet bör iakttas för korrekt utförande vid konstruktiva detaljer, fogar etc.

Riktlinjer för robust invändig isolering

Webbplatsen www.ribuild.eu erbjuder riktlinjer för att sätta upp mål för en renovering, bedöma om en byggnad lämpar sig för invändig isolering, välja ett system för invändig isolering, validera miljöpåverkan av de olika lösningarna etc. Dessutom erbjuds ett beräkningsverktyg (betaversion). Slutligen innehåller webbplatsen korta introduktionsvideor som förklarar de grundläggande begreppen och informationen med olika detaljeringsnivåer.

Sammanfattning

Projektnamn

RIBuild

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

deltagare, task leader

Projektstart

Varaktighet

5,5 år

Total budget

5 miljoner EURO

Partner

Aalborg Universitet, Denmark (AAU), Rīgas Tehniskajā universitātē, Latvia (RTU), Katholieke Universiteit Leuven, Belgium (KUL), Technische Universität Dresden, Germany (TUD), Università Politecnica Delle Marche, Italy (UNIVPM), Danmarks Tekniske Universitet, Denmark (DTU), RISE Research Institutes of Sweden, Sweden (RISE), Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale, Switzerland (HES-SO), INTRO FLEX ApS, Denmark, ERIK Arkitekter, DenmarkINTRO FLEX ApS, Denmark

Finansiärer

European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 637268

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
11.Hållbara städer och samhällen
Carl-Magnus Capener

Kontaktperson

Carl-Magnus Capener

Avdelningschef

Läs mer om Carl-Magnus

Kontakta Carl-Magnus
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.