Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bild

RiaSoR2. Reliability in a Sea of Risk

Marinenergiomvandlare arbetar i tuffa miljöer men behöver fungera på ett tillförlitligt sätt och producera en förväntad mängd energi.

Syfte och mål

Huvudsyftet med RiaSoR 2-projektet är att erbjuda en omfattande serie testmetoder för våg- och tidvattensutvecklare som möjliggör ett systematiskt tillvägagångssätt för att uppnå optimal tillförlitlighet och prestanda samtidigt som kostnad och tid minimeras. Öka tillförlitligheten och ge ett generiskt tillvägagångssätt för tillstånds-baserad övervakning som kan tillämpas av tidvatten-, våg- och flytande vindutvecklare

Utmaning

Betydelsen av realdata från offshore-testning är avgörande för att minska osäkerheten i belastningar.

Numeriska verktyg måste utvecklas som kan användas för att "mäta" när sensorer inte kan utnyttjas kostnadseffektivt.

Oavsett vilken typ av konstruktion av marina energiomvandlare finns, finns det en rad etablerade avkänningstekniker som kan bidra till ökad driftsäkerhet och minska antalet vanliga fel, men dessa måste vara kostnadseffektiva.

Betydelsen av övervakningssystemet för att upprätthålla en säker och förbättrad drift av den marina enheten kommer att påverka investeringskostnader och designkrav och arkitekturer (dvs. val av sensorteknik, databehandling och lagring och kommunikation).

Lösning

Täck alla steg från design till EoL genom ett strukturerat tillvägagångssätt, inklusive tekno-ekonomiska aspekter baserat på direkt återkoppling från utvecklare, ge riktlinjer och utbildning för genomförande. Nära samarbete inom industri, konsulter och en "ny" leverantörskedja som stöds av experter för torr- och havsprovning samt för tillförlitlighet från RISE.

Effekt

De här metoderna kommer att göra det möjligt för industrin att använda tillståndsbaserad övervakning för:

  • Diagnos av potentiella anomalier inom konvertern
  • Undvikande av oförutsedda produktionsstopp
  • Ökad tillgänglighet
  • Teknik- / systemskydd
  • Planering av underhåll
  • Minskning av underhållskostnader
  • Förebyggande och förutsägbart underhåll (CBM)
  • Kunskapsdriven produktutveckling

Projektet stöder FN:s globala hållbarhetsmål för hållbar energi och ren energi från havet.


Sammanfattning

Projektnamn

RiaSoR2. Reliability in a Sea of Risk

Status

Pågående

Område

Maritimt

Region

Region Stockholm, Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektledning, projektgenomförande

Projektstart

Varaktighet

2,5 år

Total budget

6,5 MSEK

Partner

Oceanharvesting, Corpower Ocean, Waves4Power, Alkit Communication, Synective Labs, EMEC, Ore Catapult, CruzAtcheson Consulting

Finansiärer

Energimyndigheten

FN:s globala hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna

Projektets webbplats

Koordinator