Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

RETINA

Automatiserade och uppkopplade fordon kommunicerar med både infrastruktur och andra fordon. Det finns emellertid inga komplett verktygskedjor att samordna intern och extern kommunikation. Projektet skapar verktyg för nästa generations komplexa, heterogena fordonsnät för tidskritiska tillämpningar.

Syfte och mål

Projektet kommer att utveckla mjukvara som ger tidskritisk, förutsägbar och pålitlig kommunikation för fordonsapplikationer i heterogena system och nätverk, inklusive trådlösa nätverk. Mjukvaran gör att användaren kan designa, utveckla och utvärdera tidskritiska applikationer som avancerade säkerhetssystem och autonoma fordon. Sådana applikationer kommer att ställa höga krav på både infrastruktur i fordon, samt fordon till fordon och fordon till infrastruktur som utnyttjar nästa generation mobilnät för kooperativa intelligenta transportsystem (C-ITS).

Utmaning

Avsaknaden av övergripande ramverk gör nätverks- och systemdesign tidskrävande och problematisk, vilket kraftigt begränsar komplexiteten hos implementerade applikationer. Nya verktyg och ramverk behövs för att möjliggöra nästa generation av C-ITS-applikationer.

Lösning

Projektet utvecklar algoritmer, kommunikationsprotokoll och mjukvaruverktyg till den som stöder tidskritisk kommunikation för fordonsapplikationer för att möjliggöra t.ex. automatiserad körning och realtidsöverföring av videodata för aktiv säkerhet. Lönsamheten hos verktygen demonstreras genom prototypimplementering.

Effekt

Projektet öppnar möjligheter till helt nya tidskritiska tillämpningar i uppkopplade och automatiserade fordon som kräver kommunikation med hög bandbredd.

Sammanfattning

Projektnamn

Kommunikation och automatiserade fordon

Status

Avslutat

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

2016-04-01 – 2018-04-01

Total budget

2,147,641 EUR

Partner

Time Critical Networks , Scuola Superiore Sant’ Anna, Evidence Srl, TNO, University of Lorraine, Alkit Communications AB

Finansiärer

Eurostars, Västra Götalandsregionen

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur