Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Mikrokapslar i cellulosafibrer

ReSist - Skräddarsydd innovation för minskade utsläpp & lägre resistensrisk

Innovationsprojekt i samverkan för att utveckla hållbara antimikrobiella produkter för sjuk-, sårvård och marint vattenbruk med minimal miljöpåverkan och antimikrobiell resistensrisk. Teknologin baseras på kontrollerad och förlängd frisättning av antimikrobiella peptider samt biocider för antipåväxt.

Syfte och mål

Utveckla hållbara antimikrobiella produkter för sjuk-, sårvård och marint vattenbruk med minimal miljöpåverkan och antimikrobiell resistensrisk. Teknologin baseras på kontrollerad och förlängd frisättning av aktiva ämnen genom att inkorporera dem i mikrokapslar, samt i fibermaterial. För sårvårdssidan bygger idén på att använda nyutvecklade effektiva antimikrobiella peptider (AMPs) som är biologiskt nedbrytbara och därmed minskar risken för resistensuppkomst.

Förväntade effekter och resultat

Förhoppningen är att vår innovation ska ha god effekt i de tillämpade produkterna och bidra till lägre utsläpp av giftiga och resistensinducerande ämnen. Genom att minska risker för resistensutveckling bidrar projektet till färre infektioner av resistenta bakterier samt bibehållen effektivitet hos befintliga antibiotika. Effektiva sårvårdsprodukter leder även till ett minskat antal såromläggningar samt kortare behandlingstider, dvs. både minskat lidande och lägre sjukvårdskostnader. Projektet förväntas också stärka konkurrenskraften hos svensk och nordisk industri.

Upplägg och genomförande

Arbetet är uppdelat i fyra interagerande och innovationsutvecklande experimentella arbetspaket; 1) Inkapsling, 2) Frisättning, 3) Prototyputveckling och 4) Protyputvärdering. Två arbetspaket har ett tydligt systemperspektivfokus; 5) Affärsmodell och infrastruktur och 6) Regelverk, vilka är av stor vikt för att utvärdera innovationens mervärde i relation till merkostnad och för att granska och kommunicera innehåll och utveckling av relevanta regelverk.

Sammanfattning

Projektnamn

ReSist

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Koordinator, forskningsaktör

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

11.69 MSEK

Partner

Amicoat, Amferia, Chalmers, EnCoat, Facilette, I-tech, Lactopep, Neoss, Oticon Medical, Steen-Hansen

Finansiärer

Vinnova, Västra Götalandsregionen (VGR)

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
14.Hav och marina resurser
Kerstin Jedvert

Kontaktperson

Kerstin Jedvert

Forskare

Läs mer om Kerstin

Kontakta Kerstin
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Markus Andersson Trojer

Kontaktperson

Markus Andersson Trojer

Forskare

Läs mer om Markus

Kontakta Markus
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.