Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Replikbara affärsmodeller för den moderna landsbygden

RUBIZMO’s experter från Europa kommer att analysera framgångar och motgångar från 100-tals företag i den europeiska landsbygden. Genom att granska dessa i ett sammanhang med deras nätverk, kommer vi att identifiera ”hotspots” hos framgångsrika företag och använda deras erfarenheter för att skapa fler farmgångrika företag på andra platser.

EU

RUBIZMO´s mål är att generera jobb och tillväxt på en heterogen landsbygd, genom att stimulera storskalig utveckling av framgångsrika, lokala och innovativa företagsmodeller inom livsmedelssektorn, den biobaserade värdekedjan och ekosystemtjänster. Kunskapen om företagsmodellerna kommer att spridas för att främja modernisering och hållbar tillväxt av landsbygdsekonomin och samtidigt skapa mervärde, sammanhållning och resiliens, samt bidra med en hållbarare användning av mänskliga resurser och naturresurser.

Utmaningar

Landsbygden håller på att avbefolkas, vilket får som konsekvens att tillgången till service minskar. En levande landsbygd är avgörande för vårt samhälle genom dess produktion av livsmedel, biobaserade material och andra ekosystemtjänster.

Lösningar

Genom att replikera och skala upp innovativa och framgångsrika företag ska landsbygdsföretag stimuleras.

Effekt/inverkan

Verktyg för landsbygdsentreprenörer kommer att utvecklas och användas som stöd vid träningstillfällen under projekttiden. RUBIZMO kommer att hålla ”Train the Trainer”-kurser för att säkerställa att kunskapen från projektet kommer användas även efter att projektet avslutats. Mer kunskap om framgångsfaktorer för landsbygdsföretag relaterat till företagsmiljön och samarbetsmodeller kommer att skapas. RUBIZMO kommer att stödja övergången mot en modern landsbygdsekonomi.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
11.Hållbara städer och samhällen
14.Hav och marina resurser
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Justin Casimir

Kontaktperson

Justin Casimir

Projektledare

Läs mer om Justin

Kontakta Justin
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.