Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Plaströr, återvinning, insamling
Foto: Henrik Oxfall

Repipe-demo

Projektet ska demonstrera hur installationsspill av rör som idag går till energiåtervinning i stället kan samlas in och materialåtervinnas.
I Sverige produceras ungefär 100 000 ton rör per år och cirka 5 000 ton av detta blir installationsspill. Om allt detta materialåtervinns kan man spara 10 000 ton koldioxidekvivalenter per år.

För att kunna samla in rör i projektet deltar företag från hela värdekedjan: grossister, underentreprenörer, byggbolag, insamling, sortering, materialåtervinning, rör- och profiltillverkare, beställare, branschorganisationer och andra.

Demonstrationsprojektet pågår i två år och ska utveckla och demonstrera kostnads- och resurseffektiva logistiklösningar för insamling, sortering och återvinning av plast från rör. Kunskapen som genereras om incitament och arbetssätt för ökad insamlingsgrad, effektiva transport- och logistikupplägg och förbättrad sortering ska ge effektivare materialåtervinning samt mer möjliga avsättningar för återvunnen rörplast. 

Vid projektets slut förväntas ett samarbete mellan nyckelaktörer ha uppstått.

Sammanfattning

Projektnamn

Repipe-demo

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledning

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

950 000 SEK

Partner

Renova, Uponor Infra, Van Werven, Inovyn, Chalmers Industriteknik, Swerec, Göteborgs Stad Lokalförvaltningen, NPG Nordiska Plaströrsgruppen, Rapid Granulator, Talent Plastics, Wavin, Sandströms Elfirma, NCC, Primo, Sveborr, Novoplast, Pipelife, Avanti, Bengt Dahlgren, Carl F, Dahl, Fundi, Göteborgs Stad Kretslopp och Vatten, JM, Kungälvs Rörläggeri, Peekab, Suez Recycling, Torslanda Entreprenad, Återvinningsindustrierna, Sveriges Byggindustrier

Finansiärer

Re:Source

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
13.Bekämpa klimatförändringarna
Anna Jansson

Kontaktperson

Anna Jansson

Forskare

+46 10 516 53 29

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.