Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Rekovind - Kemisk återvinning av glasfiberkomposit från vindturbinblad

I Sverige finns ett växande problem med återvinning av glasfiberkomposit från vindturbinblad och det finns ingen hållbar återvinningsprocess tillgänglig idag. Denna studie ska undersöka cirkulära ekonomiska lösningar för möjligheten att använda en solvolys/HTL process för värdeskapande cirkulära strömmar av återvunna material från vindturbinblad.

Syfte och Mål

Projektets övergripande mål är att ta fram underlag/bakgrund för att möjliggöra framtida industrialisering av kemisk återvinning av vindturbinblad baserad på cirkulär ekonomi.

  • undersöka om existerande teknisk lösning (solvolys/HTL) kan optimeras för återvinning av material från vindturbinblad
  • undersöka nya användningsområden för de återvunna produktströmmarna av material: glasfiber och kemiska byggblock.

Utmaning

Omställningen till 100 % förnybar energi kommer att kräva fortsatt utbyggnad av vindkraft och därmed ökad användning av glasfiberkomposit (GFRP) till vindturbinblad. De första generationens vindkraftsparker är i slutet av sin livslängd och avvecklas. Då glasfiberkompositer har lång livslängd (>20 år) och är billig har inga metoder utvecklats för återvinning av dessa komplexa material utan de går till deponi och förbränning vilket ger en stor negativ påverkan på vår miljö.

Lösning

Genom utvecklandet av en lågtemperatur-kemiskt plattformsmetodik (solvolys/HTL) där de olika kvalitéerna av GFRP från vindturbinblad kan återvinnas i samma process kommer projektet att bidra till en ökad resurseffektivitet. Processen bryter ned GFRP till  kemiska byggblock och glasfiber vilka sedan kan användas till produktion av nya material, kemikalier och fordonsbränslen.

Effekt

Med hjälp av marknadsundersökning och workshop ska detta projekt leda till ökad kunskapsspridning, kompetenshöjning och framför allt attraherandet av nya potentiella aktörer till nya värdeskapande cirkulära strömmar av återvunna material från vindturbinblad.

Sammanfattning

Projektnamn

Rekovind

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare/koordinator/deltagre

Projektstart

Varaktighet

2020-06-30

Finansiärer

Energimyndigheten-VindEl programmet, EnergiForsk- Vindforsk industrinätverk

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Cecilia Mattsson

Kontaktperson

Cecilia Mattsson

Forskare

Läs mer om Cecilia

Kontakta Cecilia
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.