Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Betongsandwichvägg
Foto: Lars Olsson

Regntäthet hos prefabricerade betongsandwichväggar med fasaddetaljer

Besiktningarna visade exempelvis på att för smal fogbredd används vilket kan förklara en del vidhäftningssläpp. Labbförsöken visade på inläckage vid olika anslutningar och detaljer under slagregnsbelastning. Sammantaget pekar studien på ett kunskaps- och förbättringsbehov.

Studiens syftet var att ta fram dokumenterad kunskap och data på regntäthet hos en vanlig typ av betongsandwichsystem med vanligt förekommande fasaddetaljer och tätningsprodukter och gradera tätheten vid olika tätningsprinciper men också vid försämrad täthet baserad på besiktningar. Genomförandet har bestått i besiktningar i fält och laboratorieförsök.

Besiktningar pekar på att för smal fogbredd tillämpas, vilket kan förklara vidhäftningssläpp i fogtätning, och att exempelvis betongsprickor påträffades vid fönster- och dörröppningar ofta i långa väggelement. Labbförsök visade på regninläckage vid exempelvis fönsteranslutningar och TDV-öppningar. Positivt var att i labbförsöken var själva fogen med fogmassa regntät. Däremot pekar studien på några förbättringsområden för att minska risken för inläckage, bland annat inom följande:

  • bristfällig projektering av vertikala fogbredder (fält)
  • felaktig montering eller avsaknad av TDV-öppningar (fält)
  • risk för inläckage via TDV-rör om tryckutjämning i vägg är bristfällig (labb)
  • risk för inläckage p.g.a. bristfällig montering och materialval av sekundär tätning under fönster (labb)
  • det blev inte regntätt med ny tätningsmetod av expanderande fogband (labb)

 Ett grundläggande problem är att verifiering av flera lösningar och tätningar förefaller saknas varför det gör det osäkert att ens kunna nå upp till en säkerställd funktion.

Sammanfattning

Projektnamn

Regntäthet prefab betongsandwichväggar

Status

Avslutat

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektledare och utförare

Projektstart

Varaktighet

1,5 år

Total budget

1 128 000

Finansiärer

SBUFs hemsida, SBUF

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Evenemang

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
Lars Olsson

Kontaktperson

Lars Olsson

Forskare

Läs mer om Lars

Kontakta Lars
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.