Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Real Time Real Estate

Real Time Real Estate är hjälpmedlet som låser upp potentialen hos den utvecklade formen av relationshandlingar och dra nytta av de allt större dataströmmarna som fastigheter ger tillgång till med ny teknologi. Korrekt och väl utvald data underlättar arbetet med förvaltandet av vårt byggnadsbestånd och kvalitetssäkrar innehållet inför framtiden.

Offentliga fastigheter är viktiga för välfärden och de står inför en digital transformation. Ett problem idag är att förvaltningskostnaden har ökat från i snitt 26 kr/m2 år 2008 till 40 kr/m2 år 2018. Projektets syfte är att skapa verktyg för en ny teknisk förvaltningslösning samt anpassade arbetsprocesser som besparar samhället onödiga kostnader. Fastighetsägaren ska frigöras från situationen där tidigare analoga arbetsprocesser “bara” blir digitaliserade, dvs att processen utförs med hjälp av dator istället för papper och penna men där de stora potentialerna med digitalisering uteblir.

Onödiga, repetitiva och kostsamma återskapanden av information istället för återanvändning av information sker idag pga förlegade metoder. Fastighetsägaren har tvingats in i en ohållbar situation präglad av inlåsningseffekter och dataförlust. Lösningen, verktyget Real Time Real Estate, förväntas låsa upp och möjliggöra att fastighetsinformationen blir tillgänglig för fastighetsägaren och ta bort inlåsningen. Att återge kontrollen över informationen till fastighetsägaren ska leda till att de på ett enklare sätt kan förändra och anpassa sina arbetsprocesser kring hantering, lagring och uppdatering av ex relationshandlingar och lämna gamla förlegade processer (från en analog tid).

Projektet bygger på tesen att en grunddata-baserad lösning samt förändrade arbetsprocesser leder till kostnadsbesparingar i offentlig fastighetsförvaltning. Målet är att efter genomfört projekt kunna säkerställa tillgängliga och korrekta grunddata, en fungerande process och ett användbart verktyg. Lösningen kommer tillgängliggöras på ett öppet sätt för alla offentliga fastighetsförvaltare. Forskningsfrågan i projektet är att verifiera om och till vilken grad uppfyllt mål innebär en mätbar kostnadsbesparing. Förutom forskning och mjukvaruutveckling kommer projektet också att ha ett stort fokus på kommunikation, då dialog är en viktig nyckel för att hjälpa branschens aktörer i den digitala transformationen.

Sammanfattning

Projektnamn

Real Time Real Estate

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2 år

Partner

Västfastigheter, 3D Interactive, fore.dev

Finansiärer

Formas

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen

Kontaktperson

Gustaf Bengtsson

Forsknings- och utvecklingsingenjör

+46 10 516 56 57

Läs mer om Gustaf

Kontakta Gustaf
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.