Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Struktur

RapidKAT

RapidKAT står för radikalt ökad produktivitet genom innovativt designade kylkanaler tillverkade med additiv teknik. Additiv tillverkning möjliggör optimal placering av kylkanaler samt resulterar i en ökning av värmeöverföringen mellan verktyg och kylmedium. Det är också möjligt att öka värmeöverföringen mellan verktyg och kylmedium med hjälp av komplexa inre ytstrukturer.

Projektets mål var att förbättra kylningen i formsprutnings- eller pressprocesser genom att undersöka hur väggstrukturen i kylkanaler påverkar kylprestanda. Detta resulterade i verktyg med effektivare kylning som utvidgar flaskhalsen i många produktionsprocesser genom reducerade cykeltider.

Att kylkanaler framtagna med additiv tillverkning ger radikalt förbättrad kylförmåga jämfört med klassiskt utformade kanaler har verifierats genom praktiska försök.

Komplexa ytstrukturer jämfört med släta/borrade ytstrukturer i kylkanaler gav ett resultat på 37 % högre värmeöverföringshastighet, vilket kan härledas till den ökade effektiva arean.

Projektresultaten har kommunicerats till 33 behovsägare i Swedish AM-arenas nyhetsbrev, utgåva #1 2020.

Resultatspridning i SWERIMs nyhetsbrev

Sammanfattning

Projektnamn

RapidKAT

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

1 år

Total budget

SEK 500 000

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Olle Penttinen

Kontaktperson

Olle Penttinen

Forskare

Läs mer om Olle

Kontakta Olle

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.