Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
skog med dimma

Pyrolysoljeproduktion i BOBICs värdekedja

Förhoppningar finns om att processer, som omvandlar skogsbaserade restprodukter från den skogliga värdekedjan till flytande drivmedel, ska kunna utgöra ett betydande bidrag till omställningen från fossilt till förnybart. Bland dessa processer finns produktion av biobaserad pyrolysolja som en potentiell kommersialiseringsmöjlighet.

Detta projekt syftar till att utvärdera kommersialiseringsmöjligheten för pyrolysoljeproduktion inom BOBIC:s skogliga värdekedja, som återfinns i Norrbottens län, samt de fyra nordligaste kommunerna i Västerbottens län. Slutsatserna från projektet kan sammanfattas i 5 huvudsakliga punkter. 

 • Pyrolysoljeproduktion i vår förstudie bygger på att som råvara nyttja olika typer av sidoströmmar; sågspån från sågverken, sållspån från bruken samt grot [1].
  • Tillgången på råvara i regionen, i form av sågspån, begränsas till stor del av den stora pelletsproduktionen vid kusten. Ändras marknaden för pellets och det sker produktionsneddragningar, kan stora mängder sågspån göras tillgänglig.
  • För att ha tillräckligt mycket råvara för en pyrolysoljeanläggning måste sågspånet idag kompletteras med grot, antingen som råvara direkt i pyrolysanläggningen eller för att byta ut kvarvarande sågspån som eldas på sågverken med annat bränsle, så att sågspånet kan bli råvara för pyrolysolja. Det finns för närvarande inget uttag av grot i regionen, utan den marknaden måste byggas upp igen efter en tid av obefintligt uttag för att en pyrolysoljeanläggning skall vara möjlig.
    
 • Integration med antingen ett kraftvärmeverk eller ett massabruk är nödvändig för att den ekonomiska kalkylen för pyrolysoljeproduktion skall gå ihop. Detta sänker såväl driftkostnaden som kapitalkostnaden.
 • Med dagens förutsättningar kan pyrolysolja produceras till en kostnad på mellan 560 kr/MWh och 949 kr/MWh. Den stora skillnaden i produktionskostnaden ligger framför allt i bidrag till investering, råvarupriser och pyrolysoljeutbyte. Dessa siffror har en uppskattad osäkerhetsfaktor på ca 25%.
 • De stora industrierna som idag använder sig av eldningsolja, slipper i många fall betala energi och koldioxidskatt på den, eftersom de jobbar med en kemisk process. Om detta ändras kommer pyrolysolja kunna vara mer konkurrenskraftig mot fossila alternativ på marknaden för eldningsoljor.

Vid försäljning av pyrolysoljan till raffinaderier, för uppgradering till biodrivmedel, kommer oljan få ett högre marknadsvärde på omkring 5000 – 6000 kr/ton. Dock ställer raffinaderierna större krav på produkten än om den skulle användas som eldningsolja. Den ska vara i princip helt askfri, samt ha en syrehalt på maximalt ~15 %.

[1] Grot = grenar och toppar

Slutrapport

Sammanfattning

Projektnamn

Pyrolysoljeproduktion BOBIC

Status

Avslutat

Region

Region Norrbotten

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2017-11-01 till 2018-11-15

Total budget

1 306 076

Finansiärer

Region Norrbotten, Bothnia BioIndustries Cluster, RISE

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

13.Bekämpa klimatförändringarna
Jeanette Petersson

Kontaktperson

Jeanette Petersson

Ingenjör forskning

+46 70 180 17 47

Läs mer om Jeanette

Kontakta Jeanette
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.