Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Public PROcurement with a Circular Economy EDge

Offentliga myndigheter är stora globala konsumenter och spelar därför en viktig roll i produktions- och konsumtionsdynamiken, inklusive den hållbara. Bevis visar emellertid att det finns ett antal viktiga frågor som förhindrar ett bredare anammande av hållbara metoder för offentlig upphandling och de inkluderar bristande medvetenhet, kunskap, information och erfarenhet bland offentliga myndigheter om hållbara principer, verktyg och deras översättning till innovativa hållbara metoder.

Genom att nära arbeta med ett antal organisationer - inklusive svenska kommuner och RISE - som redan strävar efter att bli mer hållbara och som har inplanerade aktiviteter för offentlig cirkulär upphandling, vill vi testa vissa specifika ledningsverktyg, formulera och implementera innovativa, kostnadseffektiva och övertygande lösningar för att göra det möjligt för kommuner (och i framtiden alla myndigheter i Sverige) att uppnå hållbarhetsmål.

Den innovativa metodiken syftar till att säkerställa kontinuerlig förbättring av cirkulariteten mellan cirkulära offentliga upphandlingsrundor för en och samma erbjudande och kommer att omfatta cirkularitetsmätningar och ledningsstandarder som är väl spridda (ISO 14001 avseende miljöledningssystem) och framstående / lovande (ISO 20400 avseende Hållbar upphandling).

Detta tillvägagångssätt kommer att utrusta konsortiets medlemmar med nödvändig kunskap och praxis i hållbar / cirkulär upphandling för att ge dem möjlighet att bli förlöpare i övergången till en CE samtidigt som de bidrar till att placera Sverige i spetsen för en sådan övergång på internationell nivå. Genom att främja samarbete mellan offentliga upphandlare och leverantörer under anbudsprocessen finns det en stor chans att åstadkomma en minskning av råvaruutnyttjandet och avfallsproduktionen samtidigt som man uppmuntrar utvecklingen av innovation av cirkulära produkter och tjänster och därmed till hållbara, cirkulära affärsmodeller.

Sammanfattning

Projektnamn

PROCEED

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Leader

Projektstart

Varaktighet

15 months

Total budget

1 million SEK

Finansiärer

https://www.vinnova.se/en/p/proceed-public-procurement-with-a-circular-economy-edge/

Projektmedlemmar

Extern press

PROCEED WHITE PAPER

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
Emanuela Vanacore

Kontaktperson

Emanuela Vanacore

Researcher

+46 10 228 40 35

Läs mer om Emanuela

Kontakta Emanuela
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.