Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

PROOF

Projektet avser utveckla ett industriellt takkoncept för en byggnadsintegrerad solcellsprodukt, i första hand prefab-element, för ett brett användande i byggsektorn, i första hand flerbostadshus och såväl nybyggnation som renovering. Projekttiden är 3 år och avslutas 31 dec 2018.

Syfte och mål
Detta projekt avser att ta fram byggnadsintegrerade solcellslösningar (BIPV) för tak, och för att göra dessa ekonomiska riktar man in sig på prefabricerade system med solceller monterade redan från fabrik, men icke prefabricerade lösningar ryms också.

Kombinationen av effektivitet, estetik och låg kostnad analyseras för att ta fram en attraktiv produkt för nybyggnationer och renovering. Skanska ställer de krav som kommer med ett byggprojekt. Förutsättningar för BIPV-lösningar, såsom byggregler och standarder klarläggs så att branschen lättare skall kunna ta sig an BIPV-produkter. Det nära samarbete mellan det stora byggbolaget Skanska och mindre leverantörs- och installationsföretag samt ett tekniskt forskningsinstitut kan ge ett gott exempel på en samarbetsform för innovationer och produktutveckling.


Specifika mål:

  • Reducerat systempris för BIPV jämfört med byggnadsapplicerad produkt.
  • Snabbare och mer kostnadseffektivare installationer jämfört med en byggnadsapplicerad produkt.
  • Samma eller förbättrad effektprestanda som för en byggnadsapplicerad produkt.
  • Reducera kostnad genom integrering i Skanskas ”prefab och lean” byggnadsprocess samt möjliggöra storskalig produktion och installation.
     

Utmaning
Utmaningen är att få fram en produkt som accepteras av byggindustrin samt att få till prefab med känsliga solceller som kan transportera.

Lösning
Provas hos RISE stödjer utvecklingen. Nära samarbete olika parter.
 

Effekt
Produkten är tänkt att ingå i Elementum Ecos produktsortiment och ska kunna användas av samtliga företagspartners i sina installationsprojekt.

Sammanfattning

Projektnamn

Kompetetiva industriella solcellstak

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare samt expertis inom testning och produktkrav.

Projektstart

Varaktighet

2018-12-31

Partner

www.solkompaniet.se, www.skanska.se, www.elementumeco.se, www.architekturbuero-hagemann.de

Finansiärer

www.energimyndigheten.se

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion

Kontaktperson

Olleper Hemlin

Senior projektledare

Läs mer om Olleper

Kontakta Olleper
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.