Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Projektet stödjer SMF i ansökan/genomförande av projekt i H2020/Eurostars.

EUSMEsupport ger kostnadsfri rådgivning till svenska, små- och medelstora företag i syfte att öka svensk medverkan i Horisont 2020 och Eurostars. De deltagande organisationerna i projektet finns representerade geografiskt i hela landet och har en tvärvetenskaplig kompetens samt stor erfarenhet av ansöknings- och projektstöd till SMF.

Syfte och mål

Syftet med EUSMEsupport-projektet är att stödja svenska SMF som ansöker om eller genomför

projekt i Horizon 2020 eller Eurostars. Projektet bidrar därigenom till att en större andel av de

beviljade medlen inom de båda programmen går till svenska SMF. Stödet innefattar support

både före och under ansökningsprocessen samt under pågående projekt. Företagen kommer

vid behov också att slussas vidare till annat SMF-stöd inom ramen för EENs verksamhet.

Utmaning

Svenska företag kan bli bättre på att få fler ansökningar godkända och därmed få mer finansiellt stöd från EU. Mindre företag har ofta inte samma resurser internt som större företag har och har därför svårare att stå sig i konkurrensen där man behöver kunna tolka regelverk och leta finansieringsmöjligheter samt också veta hur man skriver en lyckad ansökan. 

Lösning

Projektet är indelat i 5 arbetspaket; AP1 Projektledning, AP2 Kommunikation & information,

AP3 Finansieringsmöjligheter, AP4 Ansökningshjälp & projektstöd, AP5 Utbildning för SMF samt

internt. Projektet ska marknadsföra sig i relevanta kanaler och forum. Företagens behov ska

analyseras för att antingen slussas vidare i projektet och få ansökningshjälp och projektstöd

eller till annan lämplig instans utanför projektets ramar. EUSMEsupport håller också

regelbundet utbildningar för företagen hur de skriver en ansökan eller coachning inför

pitchning i Bryssel.

Effekt

EUSMEsupport bidrar till att fler svenska företag utreder sina möjligheter att ansöka inom

Horizon 2020 och/eller Eurostars. Företagen skickar in fler ansökningar av högre kvalitet och

lyckas bättre i utvärderingen. Detta kommer leda till att fler svenska SMF når en bredare

marknad och ökar sina möjligheter till internationalisering.


Sammanfattning

Projektnamn

EUSME Support

Status

Pågående

Område

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

24.000.000 SEK

Partner

SwedenBio, LTU Business, IVL Svenska Miljöinstitutet, Swerea IVF, RISE, Uminova, Invest In Skåne

Finansiärer

Vinnova, Tillväxtverket

FN:s globala hållbarhetsmål

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Kontaktperson

Jenny Goodwin

Forskningssupport

+46 10 516 66 40
jenny.goodwin@ri.se

Läs mer om Jenny