Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Öresundsbron
Foto: Daniel Karlsson, Pixabay

Projekt överbryggar gränserna i Öresundsregionen

I projektet CIA, Cleantech Impact Accelerator, arbetar RISE tillsammans med svenska och danska kluster för att överbrygga nationsgränserna mellan större företag och startups.

Syftet är att i ett första skede sammanföra startups med stora och etablerade aktörer i Danmark och Sverige för att ge en chans att pitcha lösningar och hitta bra matchningar. Det är inte bara till nytta för de små utan minst lika viktigt för de stora företagen som behöver den innovationskapacitet som finns hos små företag.

Bakgrunden är startup-företagens osäkerhet vid kontakter med andra än inhemska aktörer – eller globalt.

Danmark ligger nära, bara några minuters resa över en bro. Men det finns en del att tänka på för den som vill nå över gränsen med sin affärsidé. Även före coronapandemin och restriktionerna i dess spår gick det att se skillnader i affärskultur, regelverk och lagstiftning. Det är skillnader som ofta underskattas på grund av den geografiska närheten men att underskatta utmaningar ger sämre förberedda affärer och onödiga hinder på vägen.

Genom Cleantech Impact Accelerator kan medlemsföretagen få skräddarsydd träning, nya insikter om kunder och möjliga investeringar och dessutom viss teknisk validering.

Nystartade företag

Det finns vissa krav för de startups som vill ansluta till satsningen:

  • Det ska röra sig om startups från Sverige, Danmark och Norge inom Öresundsregionen.
  • Företagen ska vara nystartade.
  • Antalet anställda idag ska ligga under tio personer.
  • Företagen ska vara verksamma inom områden som är relevanta för de olika branscher projektet väljer att arbeta med.

I projektet genomförs 3–4 processer enligt samma modell, inom olika branscher. Hösten 2020 inleds den andra processen, en satsning på startups inom hållbart byggande i samarbete med företag som NCC, Balder och Architects. 

De ursprungliga planerna på bootcamps och fysiska möten ses nu över med tanke på coronapandemin men oavsett hur den slutliga utformningen blir kommer det att finnas möjligheter att mötas och intresset för projektet är stort.

Första processen startades våren 2020 och rörde livsmedelsbranschen. Förutom RISE deltar CLEAN, det danska klustret för energi- och miljöteknologi, Sustainable business hub som är ett svenskt medlemskluster med mer än 100 medlemmar från näringsliv, kommuner och akademi, samt danska nätverket Agro Business Park. Bland storföretagen som ingår i steg 1 finns Tetra Pak, Arla Foods och Alfa Laval.

Finansieringen kommer i huvudsak från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Region Halland är ytterligare en finansiär.
 


Läs mer om vad som krävs för deltagande i process 2 Hållbart byggande

Sammanfattning

Projektnamn

Cleantech Impact Accelerator, CIA

Status

Pågående

Region

Region Halland, Region Skåne, Utanför Sverige

RISE roll i projektet

Deltagare. Bistår med teknisk konsultation till startup-företagen.

Projektstart

Varaktighet

Tre år

Total budget

1 512 017 / 371 620 Euro

Partner

Sustainable Business Hub, Agro Business Park

Finansiärer

Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak., Region Halland

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

5.Jämställdhet
6.Rent vatten och sanitet
7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
17.Genomförande och globalt partnerskap

Kontaktperson

Lars Moberger

Senior projektledare

Läs mer om Lars

Kontakta Lars

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.