Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Solcellsmoduler på ett tak, täckta med snö
Foto: Esam AB

Prognosmodeller och –verktyg för snöpåverkan på solelproduktion

Detta projekt har påverkan av snö på solelproduktion samt lämpliga prognosmodeller och tagit fram ett första gratis verktyg som hjälper solcellsprojektörer och (potentiella) anläggningsägare att uppskatta snöförluster och minska osäkerhet i ekonomiska kalkyler. Därmed hoppas vi bidra till mer och effektivare solel i norra Sverige.

Solcellsanläggningar installeras överallt i Sverige, från Kurland i söder till Kiruna i norr. Förhållandena mellan våra två landsändar är dock rätt stora. Detta projekt har undersökt hur snöfall påverkar elproduktionen från solceller, med fokus på Mellersta och Norra Sverige. Resultaten från drygt 260 anläggningar och upp till sex vintersäsonger visar att snöförluster är något att räkna med. Årliga förluster upp till 20% har konstaterats. I snitt förväntas de flesta anläggningar dock komma undan med årliga förluster under 10% och i många fall under 5%. Tydligt är att förlusterna blir större ju längre norrut och ju närmare fjällen solcellerna befinner sig. För att få en uppskattning på hur stora snöförlusterna kan vara där du befinner dig har ett gratis verktyg publicerats på snosolel.ri.se.

Den stora utmaningen i projektet har varit att kunna studera så många anläggningar som möjligt, för att säkerställa att resultaten är relevanta. Därför har historisk produktionsdata för 263 anläggningar analyserats kombinerad med data för solinstrålning, snödjup och temperatur från vädermodeller och satelliter. Med all denna data har projektet lyckats modellera anläggningarnas prestanda över tid, inklusive sådant som skuggning, med relativt bra precision. Genom att jämföra de modellerna med uppmätt produktion under vintersäsongerna har snöförlusterna beräknats.

I ett nästa steg jämfördes snöförlusterna för de studerade anläggningarna med två befintliga modeller för att uppskatta snöförluster. Problemet med dessa och liknande modeller har varit att de är svåra att verifiera mot många anläggningar och över stora geografiska områden. Metoden som utvecklades i detta projekt gör det möjligt att utföra verifieringar med befintliga data utan att behöva komplettera med extra mätningar på plats. Det visade sig att ingen av uppskattnings-modellerna var särskilt bra på att uppskatta snöförlusterna per månad, men att den ena gav rätt bra uppskattningar för årliga förluster. Denna modell, utvecklad av Marion m.fl. (2013), har implementerats i ett gratis online verktyg som uppskattar ungefärliga snöförluster för en solcellsanläggning på valfri plats i Sverige (och delar av Finland och Norge).

Inledande försök pekar på att det finns potential att utveckla bättre uppskattningsmodeller för snöförluster. Det finns också goda förhoppningar att kunna förbättra precisionen i metoden för att modellera solcellsanläggningarna utifrån deras produktionsdata.

Projektet har genomförts av solcellsexperter på RISE och experter på solstrålning på SMHI, med finansiering av Energimyndighetens program El från solen. I ett första skede av projektet bidrog även Esam AB med solcellskompetens och finansiering. Checkwatt har bidragit med produktionsdata för över 400 anläggningar. Bostaden i Umeå och Östersundshem bidrog till projektet genom att låta projektet mäta och övervaka någon av deras solcellsanläggningar.

Sammanfattning

Projektnamn

Snöförluster vid solelproduktion

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

projektledare

Projektstart

Varaktighet

t.o.m. 2021-03-31

Total budget

1,6 MSEK

Partner

SMHI, Esam AB

Finansiärer

Energimyndigheten, El från solen, Esam AB, RISE

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Extern press

Uppskatta årliga snöförluster för er anläggning

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
Michiel van Noord

Kontaktperson

Michiel van Noord

Projektledare

Läs mer om Michiel

Kontakta Michiel

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.