Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Preventive solutions for Sensitive Materials of Cultural Heritage

Sensmat (Preventive solutions for Sensitive Materials of Cultural Heritage) är ett EU-finansierat projekt som syftar till att utveckla effektiva, billiga och användarvänliga verktyg för att stödja små och medelstora museer med förebyggande bevarande (PC).

Sensmat (Preventive solutions for Sensitive Materials of Cultural Heritage) är ett EU-finansierat projekt som syftar till att utveckla effektiva, billiga och användarvänliga verktyg för att stödja små och medelstora museer med förebyggande bevarande (PC). PC är ett mycket värdefullt tillvägagångssätt för långsiktigt bevarande av föremål, särskilt mobila, sådana som visas eller lagras i stränga miljöer och för små och medelstora museer.

 

Inom SensMat kommer sensorer, modeller och beslutsfattande verktyg, tillsammans med rekommendationer och riktlinjer att utvecklas: dessa möjliggör förutsägelse och förebyggande av nedbrytning av föremål relaterade till deras miljöförhållanden.

 

Konsortiet har alla nödvändiga resultat och kunskap för att vidareutveckla sensorerna, modellerna och beslutsfattande lösningar till TRL 7 under projektet. Teknisk utveckling i SensMat kommer starkt att drivas av användaren; detta säkerställs genom direkt involvering av 19 europeiska museer och genom en punktsurvey (cirka 100 inblandade museer) av museernas behov. Multiscale modellering, datahanteringssystem, samarbetsplattformar och sensorkommunikationsnätverk (IoT) kommer att ge museerna information i realtid om möjliga faror för och förstörelse av föremålen. Detta kommer att ge museerna möjlighet att reagera kvickare och på så sätt minska nedbrytningsriskerna och kostsam konservering. Efter projektet kommer plattformen att demonstreras i tio representativa fallstudier i museer, historiska byggnader, magasin och verkstäder. Kunskapsöverföring, utbildning och rekommendationer om bästa praxis, som kommer att underlätta standardisering, strategiimplementering, ny policydefinition och införande av den nya lösningen kommer att implementeras omedelbart efter projektets slut.

 

Projektet är strukturerat i 8 arbetspaket: ett administrativt (WP1), fyra tekniska som avsedda för utvärdering av slutanvändarbehov (WP2), modellering (WP3), sensorutveckling (WP4) och mjukvaruverktyg (WP5 & WP6), ett dedikerat för teknikdemonstration (WP7) och slutligen ett om spridning och exploatering (WP8).

Sammanfattning

Projektnamn

SensMat

Status

Pågående

Region

Region Östergötland

RISE roll i projektet

Utveckling av hybridtryckplattformar med låg kostnad för RH%, T och korrosionsövervakning; utveckling avRFID-passiva taggar för korrosionsövervakning; integration av LoRa-kommunikation i hybridtryckta avkänningstaggar

Projektstart

Varaktighet

38 månader

Total budget

5,976,382 €

Partner

CNRS-C2RMF, LiU/DANSiC AB, USTUTT, TTI GmbH, CETMA, IUAV, STRESS, TU Graz, IMT, UBO, IC, GFM-NET/GFMI, BASSETTI, Grandlyon, Kulmus, UJG

Finansiärer

EU H2020-IND-CE-2016-17/H2020-NMBP-PILOTS-2017 (Grant agreement: 914596)

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Valerio Beni

Kontaktperson

Valerio Beni

Forskare

Läs mer om Valerio

Kontakta Valerio

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.