Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Port Collaborative Decision Making

PortCDM bidrar till samverkan och standardiserat utbyte av data för viktiga händelser i anlöpsprocessen. Utbytet driver skapandet av en gemensam bild för förbättrad och synkroniserad planering som förväntas leda till effektivare användning av kapacitet och förbättrad förutsägbarhet för operationer och förflyttningar relaterade till fartygsanlöp.

Syftet med PortCDM, genom ökad samverkan och datautbyte, är att främja optimering av hamnanlöp genom att främja:

  • Utvidgningen av planeringshorisonten genom samarbete inom hamnar, mellan fartyg och hamn, mellan hamn och landtransportörer och mellan hamnar.
  • Delning av tidsstämplar för framtida händelser för samordning av hamnanlöpsprocessen
  • Kombinationen av flera datakällor för ökad förutsägbarhet
  • Delad situationell medvetenhet genom att dela data om hur ett anlöp fortskrider bland internt och externt involverade aktörer

För detta ändamål har PortCDM utvecklats för att möta behoven hos ett koncept som:

  • möjliggör standardiserad datautbyte i realtid av tidsstämplar mellan aktörer som deltar i ett anlöp
  • möjliggör just-in-time operationer genom att synkronisera fartygets anlöpsprocess till hamnen med hamnens förmåga att betjäna skeppet för sitt syfte att besöka hamnen
  • tillhandahålla gemensam lägesbild som grund för aktörernas samordning av sina handlingar utförda i relation till kommande och pågående anlöp

På detta sätt bidrar PortCDM till att förbättra integrerade operationer mellan aktörer som är involverade i:

  • anlöpsprocessen, för att undvika onödiga väntetider
  • att hantera inkommande och utgående gods / passagerare effektivt
  • att säkerställa en jämn och exakt transporttidsplan för förflyttning av gods och passagerare mellan hav och land

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna

Kontaktperson

Mikael Lind

Senior Research Advisor

Läs mer om Mikael

Kontakta Mikael
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.