Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Antimikrobiell substans - inbunden och frisatt

PepCap - Inkapslad antimikrobiell peptid med förlängd frisättning

Detta Vinnova-finansierade initieringsprojekt syftar till att möta samhällsutmaningen med resistensutveckling hos bakterier. I första steget samlas olika aktörer för dela kunskap och samverka för att ta fram helt nya antimikrobiella fibermaterial.

Syfte och mål

Projektet syftar till att möta de stora samhällsutmaningarna med antibiotikaresistens till följd av överanvändning av antimikrobiella substanser. Målet är att samla kunskap och samverka kring utveckling av antibakteriella fibermaterial till helt nya sårvårds- och hygienprodukter. Idén bygger på nyutvecklade effektiva antimikrobiella peptider (AMPs) som är biologiskt nedbrytbara och därmed minskar risken för resistensuppkomst. Kontrollerad och förlängd frisättning av AMPs genom att inkorporera dem i mikrokapslar samt i fibermaterialet kommer också att utvärderas.

Förväntade effekter och resultat

Projektet rör utveckling av antimikrobiella material med andra verkningsmekanismer än befintliga antibiotika, där riskerna med resistensutveckling minimeras, och på så vis bidra till att effektiviteten hos nuvarande antibiotika bevaras och antalet infektioner av resistenta bakterier hålls nere. Förhoppningen är att innovationen ska ha god terapeutisk effekt, bidra till ett minskat antal såromläggningar samt leda till kortare behandlingstider, vilket skulle resultera i lägre sjukvårdskostnader och högre livskvalitet samt stärka konkurrenskraften hos svensk industri.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet kommer initialt att utgöras av omvärldsbevakning, fördjupad behovsanalys och diskussioner kring olika tekniska frågor. Omvärldsbevakningen kommer att innefatta både en sammanfattning av befintliga kommersiella produkter samt en översikt över forskningsläget inom området. Fler aktörer från värdekedjan för sårvårdsprodukter (leverantörer, slutanvändare, behovsägare) kommer att bjudas in till workshops för att utvidga idén och konsortiet. Vi ämnar även att ta fram ett första "proof-of-concept" för att visa på potentialen hos idén.


Sammanfattning

Projektnamn

PepCap

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator samt forskningsaktör

Projektstart

Varaktighet

9 mån

Total budget

600 000 SEK

Partner

Chalmers - Teknisk ytkemi, Lactopep, Abigo Medical

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
Kerstin Jedvert

Kontaktperson

Kerstin Jedvert

Forskare

+46 10 228 47 87
kerstin.jedvert@ri.se

Läs mer om Kerstin