Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Organisation av frivilliga vid krishantering

Vid stora kriser samlas ofta frivilliga vid olycksplatser och vill hjälpa till. I detta projekt studeras i vilken grad och på vilket sätt olika typer av frivilliga integrerades i hanteringen av den stora skogsbranden i Västmanland 2014. Detta för att skapa kunskap så att samhället bättre kan utnyttja frivilliga under kriser.

Vid stora olyckor och katastrofer samlas ofta frivilliga vid olycksplatser och vill hjälpa till vid krishanteringen. I Sverige har vi i stor utsträckning varit förskonade från stora olyckor och katastrofer. Det medför att det inte finns många svenska studier av frivilligas roll i krishantering. Utomlands finns betydligt mer forskning om frivilliga som krishanterare, men inte heller internationellt finns mycket forskning om hur frivilliga integreras som en del i krishanteringen vid stora händelser. En stor olycka, som skogsbranden i augusti 2014 i Västmanland, är ju utdragen i tiden, med ett förlopp på flera veckor. Under den tiden hinner mycket hända, men det finns nästan inga studier av hur frivilliga blir involverade i krishanteringsorganisationen, och hur detta förändras över tid. I detta projekt studeras i vilken grad och på vilket sätt tre typer av frivilliga aktörer integrerades i bekämpningen av den stora skogsbranden i Västmanland. Aktörerna är (1) etablerade frivilligorganisationer, (2) informella grupper som bildades under själva insatsen, och (3) icke-organiserade frivilliga individer. Dessa aktörer är i olika hög grad organiserade (från formella organisationer till helt oorganiserade individer). Att integrera dessa tre slags aktörer i krishanteringen som helhet innebär att denna blir mer organiserad, och därigenom minskas osäkerheten i krishanteringen. De tre slagen av frivilliga aktörer kräver dock olika slag av insatser för att integreras i den övergripande krishanterings organisationen. Hur sådan integration går till har knappast alls studerats. Det är det som ska undersökas i projektet.

Kontaktperson

Kerstin Eriksson

Forskare

Läs mer om Kerstin

Kontakta Kerstin
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.