Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Logo
Foto: CI

Optimering av produktionsprocess för bipolära plattor för bränsleceller

Kartläggning av hur nya processteg och teknologier kan optimeras vid tillverkning av bipolära plattor för bränsleceller. Det bidrar till lättare elektrifierade fordon.
Målet är också ett större uppföljningsprojekt som ska utveckla och verifiera dessa nya processteg.

Inom utvecklingen av elektrifierade fordon är bränsleceller ett enormt viktigt alternativ till batteriteknologier, speciellt vid applikationer som kräver lättare energisystemslösningar, t.ex. tunga lastbilar där lägre energitäthet, även hos moderna batterier, leder till mycket stor vikt och därmed reducerad nyttolast. Även drönare påverkas, de får betydligt längre flygtid när man använder bränsleceller.

För att öka konkurrenskraften hos dessa lösningar behövs en kostnadseffektiv tillverkning av bränsleceller och särskilt vid masstillverkning av bipolära plattor påverkas kostnadsbilden tydligt.  

Syftet med projektet är en kartläggning av optimeringsmöjligheter inom processteg och teknologier vid tillverkning av bipolära plattor hos företaget Cell Impact som idag har en unik höghastighetsprocess för formning av tunna metalliska plåtar (0,1 mm, rostfritt stål) under tiondelar av en sekund.

Projektet ska ta fram och föreslå nya processteg som ska eliminera flaskhalsar i processflödet och samtidigt garantera önskad kvalitet. Målet är att leverera en kartläggning av lämpliga tillverkningsprocesser och utveckla koncept för ett effektivt processflöde som ger ett genomflöde av 120 plattor per minut med säkerställd kvalitetsnivå.

Beskrivningen av den optimerade processlinan ska ge företaget en målbild för det optimerade processflödet och maskinparken. Projektrapporten ska utgöra en bas för en större uppföljningsansökan som utvecklar och verifierar vissa nya processteg och nyttiggör dem inom ett större projektkonsortium med aktörer inom svensk bränslecellsindustri.

Sammanfattning

Projektnamn

Optimerad produktion bipolära plattor

Status

Avslutat

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

6 Månader

Partner

Cell Impact

Finansiärer

LIGHTer, Vinnova

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Andreas Reeb

Kontaktperson

Andreas Reeb

Forskare

Läs mer om Andreas

Kontakta Andreas

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.