Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Einar Mattson Solcellstak
Foto: Einar Mattsón

Optimerad takrenovering för effektiva solcellstak

EST syftar till att bidra med ny kunskap om och lösningar för takrenovering med solceller i flerbostadshus och lokalbyggnader. I projektet som samordnas av RISE kommer vi att tillsammans med våra partners från akademi och näringsliv att följa planeringen av 5-10 renoveringsprojekt för att ta fram ny kunskap, inspirera och initiera demonstration av nya effektivare bygg- och installationslösningar.

Syfte och mål

  • Att bidra till en accelererad, effektiv och kvalitetsorienterad marknadsutveckling för takrenovering med solceller.
  • Att möjliggöra näringslivsutveckling och nya industrisamarbeten inom området.
     

Utmaning

Projektets utmaning är att taken på svenska byggnader i alldeles för liten omfattning utnyttjas för solelproduktion.
 

Lösning

Projektets hypotes är att fastighetsägarna kan nå stora besparingar genom att samordna takrenovering med installation av solceller, där prefabricerade takelement i vissa fall kan bidra ytterligare till besparingar och kvalitetsvinster. Dessutom kan marknaden växa och andelen förnybar elproduktion öka om fler fastighetsägare blir medvetna om dessa möjligheter. Projektet ska också bidra till att skapa förutsättningar för att de soleanläggningar som installeras ska kunna byggas större med bibehållen god lönsamhet.

Projektresultaten ska beskriva när och hur man kan vinna på att samordna takrenovering och solcellsinstallation. Fastighetsägare, arkitekter, byggentreprenörer och konsulter som arbetar med takrenoveringar, oberoende av byggnadstyp, ska på olika sätt kunna dra nytta av resultaten. I de fall projektet lyckas identifiera möjliga förbättringar i regler och förordningar till gagn för denna process kommer såna möjligheter att presenteras för aktuella myndigheter.
 

Förväntade resultat

Förväntad effekt eller nytta för uppdragsgivaren och samhällsnytta gärna kopplat till de globala hållbarhetsmålen

Ökad lokal produktion av förnybar el genom att fler fastighetsägare väljer att installera solel samt ökad kvalitet och effektivare processer i byggandet. Effekterna bidrar till ett flertal av de globala hållbarhetsmålen. 

Sammanfattning

Projektnamn

EST

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2020-12-31

Partner

Högskolan Dalarna, Chalmers, Einar Mattson, AB Bostäder Borås, Gårdstensbostäder , Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad , Solkompaniet, Soltech Energy, Cowi , Wästbygg , Kjellgren Kaminsky archicture , Projektet leds av RISE i samarbete med Chalmers och Högskolan Dalarna som huvudsakliga forskningsutförare. Fastighetsägare är Einar Mattsson, AB Bostäder Borås, Gårdstensbostäder och Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad.

Finansiärer

Energimyndigheten, genom forskningsprogrammet E2B2

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
Peter Kovacs

Kontaktperson

Peter Kovacs

Senior Projektledare

Läs mer om Peter

Kontakta Peter

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.