Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Optimerad användning av biomassa i en flexibel energiinfrastruktur

I projektet utvecklas nya bioenergikoncept för energisystem med mycket vind- och solenergi genom att utveckla bioenergilösningar för energimarknader med stort behov av flexibilitet. Det ingår också att identifiera kostnader och utvecklingsbehov för bioenergikoncept i ett sådant energisystem.

Syfte och mål

Det övergripande målet med VABIFLEX-projektet är att utveckla ny teknik och koncept som förbättrar värdet av bioenergiresurser i ett energisystem dominerat av förnyelsebar energi, som vind och sol. Syftet är att förstå den roll som bioenergi kan spela för hållbar flexibilitet för att upprätthålla en stabil och pålitlig energiförsörjning.

Utmaning

Variabilitet av vind och sol är en utmaning vid övergång till ett fossilfritt energisystem. VABIFLEX bidrar till att övervinna detta genom att ge både teknisk utveckling för att balansera energiproduktionen och verktyg för att optimera systemet.

Lösning

Projektet kommer att utvärdera kostnader och fördelar med potentiella bioenergikoncept inom ramen för det flexibla energisystemet för att öka förståelsen för den roll som bioenergi kan få. Projektet kommer att testa flexibiliteten hos befintlig bioenergiteknik samt utveckla ny teknik och verktyg som hjälper till att uppnå en miljövänlig, ekonomiskt livskraftig och socialt acceptabel övergång till en energiinfrastruktur med låga koldioxidutsläpp. Genom marknadsbedömningar och utveckling av affärsplaner kan projektet bidra till att användningen av flexibla bioenergitekniker snabbare realiseras.

Effekt

Samhällsmässig och miljömässig relevans är kopplad till teknik och lösningar som säkerställer tillförlitlig energiförsörjning med låga växthusgaser på ett kostnadseffektivt sätt, en viktig förutsättning för social acceptans. Genom utveckling av nya teknik kan förbättrad leveranshantering, solhybridstorkning och systemnivåoptimering öka värdet och resurseffekten av biomassanvändningen, vilket direkt bidrar till en mer hållbar biomassanvändning.

Sammanfattning

Projektnamn

VABIFLEX

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

2020-06-30

Finansiärer

www.energimyndigheten.se

Koordinator

Kontaktperson

Susanne Paulrud

Senior forskare

Läs mer om Susanne

Kontakta Susanne
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.