Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Barn som cyklar på mindre gata i solsken

Omställningslyftet

Omställningslyftets syfte är att komplettera och förstärka möjligheterna för den kommersiella marknaden att kunna tillhandahålla forskningsbaserad kunskap och metodik för att påskynda den klimatomställning som näringslivet står inför.

Inledning

Omställningslyftet avser att komplettera och stärka den kommersiella marknadens potential att kunna tillhandahålla forskningsbaserad kunskap och metodik för att påskynda den klimatomställning som näringslivet står inför. Projektet vill sänka svensk industris klimatavtryck samt göra det lättare för företag och individer att vara attraktiva och bedriva konkurrenskraftiga verksamheter överensstämmande med Sveriges klimatmål. Projektet förväntas främja en rörelse hos främst svenska små- och medelstora företag så att de får en bättre förmåga att bli klimatneutrala.

Omställningslyftets hemsida hittar du all information om projektet och erbjudanden till företag.

Bakgrund: 

Arbetet med initiering av Omställningslyftet startades hösten 2020 via Regeringens samverkansprogram för Näringslivets Klimatomställning genom ett tankepapper författat av IF Metall och Naturskyddsföreningen och via diskussioner som pågick mellan RISE, Fossilfritt Sverige, Teknikföretagen, Företagarna, Tillväxtverket och Vinnova. Tankepappret förädlades sedan i arbetsgruppen Kunskap och kompetens, till ett förslag om ett omställningslyft – med fokus på lärande och förmåga för att klara av klimatomställningen – via Sydsvenska Handelskammaren och RISE och prioriterades högt av samverkansprogrammets ledamöter. En förstudie initierades sedan i december 2020 av Vinnova.

Arbetet inkluderar en stor mängd aktörer som via engagemang och klokskap har bidragit till att projektet har tagit den form det nu har. De mest framträdande av dessa förutom redan nämnda organisationer har varit: Klimatpolitiska rådet, Myndigheten för yrkeshögskolan, KOMET, Delegationen för cirkulär ekonomi, Viable Cities, RE:Source, IUC, IVL, SISP, Energikontoren, IKEA, Northvolt, Skellefteå kommun, Region Stockholm, Västra Götalandsregionen, TEKO.

Omställningslyftet har potential att bli ett gemensamt nationellt forum för frågor gällande dimensioner mot hållbarhet och den gröna omställningen. Kopplat till samverkansprogrammet Kompetensförsörjning och Livslångt lärandes arbete med att ta fram en gemensam agenda för frågor som kopplar till kompetensförsörjning och livslångt lärande på en nationell nivå kan initiativet vara en pusselbit i en mer effektiv samverkan kring att möta vår tids viktiga samhällsutmaningar. Det finns bland annat möjligheter här att samverka inom arbetet med att nyttja digitaliseringens möjligheter för att kunna förutse, synliggöra och vägleda inom frågor som kopplar till den gröna omställningen. Projektet innehåller även element som kan nyttjas i arbetet med att identifiera insatsbehov framöver inom den gröna omställningens behov av kompetensförsörjning.

Målgrupp och intention:

Projektet riktar sig till små och medelstora företag (SMF) i hela Sverige och de vill väcka insikter om behov samt bidra till en ökad motivation till kompetensutveckling och nyskapande hos SMF som inte ännu aktivt söker stöd eller kompetens. Projektet vill vidare generera nya insikter och ökad motivation hos SMF som vill förbättra sin gröna omställningsförmåga kopplat till sitt utgångsläge och möjligheter. Projektet vill också att SMF uppnår ökad autonomi att ta välgrundade beslut om insatser och investeringar relaterat till den gröna omställningen, får en tydlig bild av affärsmöjligheter och potentiella konkurrensfördelar samt kommande kravändringar så de bättre kan förutse, förstå och agera på förändringar på marknaden eller få en ökad omställningsförmåga genom en bred förståelse för vilka åtgärder som ger störst positiv effekt för ekosystemet/planeten kopplat till egna behov och potential samt förmåga att ta steg mot detta. Projektet vill att insatser inom den nationella gröna omställningen blir effektiva genom att aktörer i stödsystemet samverkar om insatser och gemensamt lärande, ökar sin kompetens för att kunna stötta SMF i den gröna omställningen och ökar kunskapen om varandras kompetenser och insatser för att kunna hänvisa till varandras insatser och expertis samt skapa synergier i stöden till SMF. Projektet avser vidare att alla insatser som genomförs inom projektet bidrar till en ökad mångfald, jämställdhet och inkludering Detta projekt är fas två i att etablera Omställningslyftet. Den första fasen genomförde en förstudie. Detta projekt avser en etableringsfas för utvecklingen av projektet. Ambitionen är att också bygga på en tredje fas, vilken väntas vara en central fas för att kunna ställa om svensk industri.

Sammanfattning

Projektnamn

Omställningslyftet

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

18 månader

Partner

SISP Service & Development AB, Göteborgs Tekniska College Aktiebolag, Region Västernorrland, Kista Science City AB, Skånes Kommuner, Energikontoret i Mälardalen AB, STIFTELSEN COMPARE KARLSTAD COMPETENCE AREA, Innovatum Progress AB, Stiftelsen Dalarna Science Park, Industriellt Utvecklingscentrum Norr AB, Industriellt UtvecklingsCentrum Syd Aktiebolag, Energikontor Sydost AB, IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Energikontor Norr AB, Skill Training Scandinavia AB, IUC Sverige AB, Techtank Aktiebolag, Södertälje Science Park AB, Industrial Development Center West Sweden AB, Industriellt Utvecklingscenter Dalarna Aktiebolag, Industriellt Utvecklingscentrum i Halland AB, Industriellt UtvecklingsCentrum i Kalmar Län AB, Industriellt UtvecklingsCentrum Wermland Aktiebolag, IUC Väst AB, IUC Z-Group AB, Mälardalen Industrial Technology Center AB (MITC), Företagsutbildarna i Sverige ekonomisk förening, Industriellt Utvecklingscenter i Sjuhärad Aktiebolag, Centrum för Informationslogistik i Ljungby AB, Industrihubb Örebro(Örebro kommun), Örnsköldsviks Industrigrupp AB, Träcentrum Nässjö Kompetensutveckling AB, Tillväxt Gotland, Mälardalens Universitet (Automation Region i Sverige AB)

Finansiärer

Beviljat av Tillväxtverket med medel från Europeiska Regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10.Minskad ojämlikhet
11.Hållbara städer och samhällen
16.Fredliga och inkluderande samhällen
Malin E Johansson

Kontaktperson

Malin E Johansson

Projektledare

+46 70 344 74 60

Läs mer om Malin E

Kontakta Malin E
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Johanna Gunnarsson

Kontaktperson

Johanna Gunnarsson

Projektledare

+46 10 516 59 53

Läs mer om Johanna

Kontakta Johanna
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.