Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Humle
Foto: Johanna Östlund

Ölproduktion med smak och lokal identitet från svenska humlesorter

Hope for Swedish hops fokuserar på sensoriska egenskaper i svensk humle. Vi kommer besvara frågan "Hur smakar öl gjord på svenska humle?". Projektet är ett innovationsprojekt som täcker hela värdekedjan för humle, från odling till färdig öl.

Syftet och mål

Projektet syftar till att karakterisera sensoriska egenskaper i svenska humlesorter till ölproduktion. Det leder till ökad kännedom om hur svensk humle smakar, vilket är en förutsättning för att svensk humle ska kommersialiseras. Vid projektets slut ska ett antal utvalda humlesorter kunna beskrivas sensoriskt utifrån dess innehåll av sensoriska komponenter, samt vilka aromer och smaker det ger upphov till i öl. 

Utmaning

Intresset för humleodling i Sverige har vuxit enormt i takt med att antalet mikrobryggerier har tiodubblats på tio år, från ca 30 till de över 300 som finns idag. Öl med nya smaker där aromerna tydligt träder fram har blivit särskilt populärt.Trots bryggeriernas och konsumenters intresse för en helsvensk öl med unik smak finns ytterst få produkter i handeln. Humleodlare har svårt att etablera försäljningskanaler, bland annat beroende på att vi vet för lite om aromer och smaker i svensk humle. 

Lösning

Hope for Swedish hops tar svensk humle hela vägen från odling till färdig öl. Deltagande humleodlare ansvarar för odling av humle där ett antal sorter väljs ut för testbryggning hos deltagande bryggerier. RISE ansvarar för de sensoriska bedömningarna. Projektet ska dels karakterisera svensk humle kemiskt utifrån dess innehåll av syror och oljor, och dels karakterisera ölet både kemiskt och med smakpanel. I projektets sista del ingår att utveckla ett antal slutprodukter som håller sådan kvalitet att den kan säljas på den svenska marknaden. 

Effekt

Hope for Swedish hops kommer leda till nya kunskaper om svenska humlesorter som kan användas av odlare och bryggerier i sin utveckling av verksamheten. Det kan spela en avgörande roll för om svensk humleodling kommer kunna kommersialiseras i större skala och därmed bidra till en ny och efterfrågad produktionsgren inom svenskt jordbruk. Förhoppningsvis kan projektet skapa incitament för att lösa andra utmaningar inom svensk humleodling.


Sammanfattning

Projektnamn

Hope for Swedish hops

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator och ansvarar för sensorisk karakterisering av öl

Projektstart

Varaktighet

Till och med februari 2022

Finansiärer

Jordbruksverket EIP

Koordinator

Fredrik Fogelberg

Kontaktperson

Fredrik Fogelberg

Forskare

Läs mer om Fredrik

Kontakta Fredrik

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Johanna Östlund

Kontaktperson

Johanna Östlund

Läs mer om Johanna

Kontakta Johanna

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.