Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Ökad elnätsflexibilitet genom gemensam styrning av värmepumpar

Projektet undersöker nyttan med att styra värmepumpar i flerfamiljshus på ett smart sätt – speciellt om man kopplar ihop flera fastigheter samtidigt. Forskningsprojektet vill öka kunskapen om efterfrågeflexibilitet i flerfamiljshus med värmepumpslösningar, särskilt när det gäller nyttan som detta kan ge för en balansansvarig aktör på elmarknaden.

Syfte och mål

Det övergripande målet är att öka kunskapen om, och därmed möjligheterna för, efterfrågeflexibilitet i byggnader med värmepumpslösningar. Fokus är lösningar som garanterar komforten hos slutanvändare och som går att replikera i stor skala till låg kostnad.

Utmaning

I ett förnybart elsystem behövs efterfrågeflexibilitet (anpassning av elanvändningen när det behövs) för att balansera variationer i den förnybara elproduktionen från vind och sol. Den termiska trögheten i större fastigheter som använder värmepumpar utgör i detta sammanhang en stor potential. Projektet kommer att utvärdera potentialen av tjänster som baseras på automatisk laststyrning och som kan bidra till sådan flexibilitet. I det här fallet kan en större effektnivå uppnås genom att bilda dynamiska koalitioner av fastighetsvärmepumpar.

Lösning

Utvärdering av potentialen görs genom att utveckla och kombinera fysikaliska lastmodeller med en modell för marknads- och systemanalys. Fallstudier genomförs för att kvantifiera nyttor för aktörer på elmarknaden. Modellerna görs tillgängliga på nätet för öppen vidareutveckling. Drivkrafter och hinder för denna typ av flexibilitetstjänster undersöks också genom en intervjustudie.

Effekt

Projektet förväntas ge en bättre bild över förutsättningarna och potentialen för efterfrågeflexibilitet med värmepumpar i flerbostadshus. Potentialen förväntas beskrivas såväl kvantitativt i form av beräknad ekonomisk nytta, som kvalitativt i form av en intervjustudie.

Sammanfattning

Projektnamn

Nätflexibla värmepumpar

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2019-01-01

Partner

www.vattenfall.se, www.nibe.se, https://noda.se

Finansiärer

www.energimyndigheten.se

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
11.Hållbara städer och samhällen

Kontaktperson

Markus Lindahl

Ingenjör

Läs mer om Markus

Kontakta Markus

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.