Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
OffshoreVäst

OffshoreVäst

OffshoreVäst är ett konsortium bestående av ett 70-tal företag, universitet, institut och organisationer som samverkar för att stärka svensk industri inom offshorebranschens olika inriktningar. Genom samarbete skapas utveckling och innovation.

OffshoreVäst ”ägs” av ett konsortium av engagerade företag, universitet, institut och myndigheter verksamma inom offshoreområdet

Det övergripande målet för OffshoreVäst är att utveckla industrisegment inom offshore där Sverige tillhör de internationellt ledande aktörerna genom starka FoU-miljöer, hög kvalitet och hög konkurrenskraft. OffshoreVäst skall ta en ledarroll i den utvecklingen och bidra till ökad sysselsättning, hållbar energiutvinning och internationellt samarbete. Arbetet är inriktat mot Olja & gas, Havsbaserad vind, Havsenergi från vågor, strömmar och tidvatten och Marin bioenergi. Ett tvärgående arbete sker inom Offshore Academy i syfte att öka samarbetet mellan företag/forskning och utbildningsområdet.

OffshoreVäst syftar till att bygga upp ett strategiskt samarbete mellan aktörer inom forskning, industri, myndighet och politik för att på ett optimalt sätt skapa förutsättningar för ett innovationssystem inom Offshoreområdet som kan utvecklas och bära frukt under lång tid framåt. Erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring mellan sektorerna är en pådrivande faktor för utveckling och innovation.

Genom den innovationsmiljö som utvecklas kan svensk offshorebaserad industri medverka till att accelerera omställningen till förnybar energi. Förstudier leder till större utvecklingsprojekt eller annan kunskapsuppbyggnad. Möten och arrangemang ger möjlighet till utbyte av idéer, kontakter och diskussion kring utmaningar nu och för framtiden. Via hemsidor och sociala medier bidrar OffshoreVäst också till att sprida nyheter om konsortiets medlemmar och de olika sektorerna.

OffshoreVäst startade redan 2013 och är nu inne i sin andra fas. Satsningen utgår från Västra Götaland men inkluderar också andra regioner i Sverige och knyter till sig starka strategiska internationella samarbeten inom såväl forskning som kommersialisering. Vi uppmuntrar och stöttar nationella samarbeten gällande nutida samt framtida utmaningar. OffshoreVäst bidrar även till att marknadsföra och med RISE kunskap stötta pågående satsningar som görs av svenska aktörer. Ett tydligt exempel av detta är OffshoreVästs nätverk Ocean Energy Sweden, som samlar svenska aktörer som verkar inom havsenergisektorn.

Sammanfattning

Projektnamn

OffshoreVäst

Status

Pågående

RISE roll i projektet

RISE är värdorganisation och koordinator samt projektleder gemensamt utvecklade projekt

Projektstart

Varaktighet

2023-06-30

Total budget

13,2 milj samt deltagarnas egna insatser

Partner

Konsortiemedlemmar

Finansiärer

Västra Götalandsregionen

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Evenemang

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
14.Hav och marina resurser
Erik Bunis

Kontaktperson

Erik Bunis

Senior Projektledare

Läs mer om Erik

Kontakta Erik
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.