Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Nya produkter från lågvärdigt textilavfall via designdriven teknologi

Trash-2-Cash är ett EU-finansierat forskningsprojekt som syftar till att skapa nya regenererade textilfibrer från avfall, före eller efter konsument använt textilen. Projektet är också banbrytande för ett helt nytt sätt att utveckla material genom att tillämpa designdriven materialinnovation.

Syfte och mål

Målen med Trash-2-Cash är att:

• Sammanfoga design, affärer och teknik till en enhetlig disciplin för att skapa nya affärsmöjligheter i den kreativa sektorn

• Utveckla nya material- och produktmöjligheter via kreativ design från avfall eller biprodukt från industriprocesser

• Minska utnyttjandet av jungfruligt material, förbättra materialeffektiviteten; minska deponi och energiförbrukning

• Använda design för återvinning med siktet på att stänga materialloopen

• Skapa nya affärsmöjligheter genom att lägga tillbaka returloopen för avfallet för att återanvända dem till ny attraktiva produkter

• Främja utvecklingen av den kreativa sektorn genom att tillhandahålla tekniska lösningar för utnyttjande av avfallsströmmar

Utmaning

Inom Trash-2-Cash kommer växande problem med pappersfiberavfall från pappersindustrin och textilfiberavfall, som kommer från en ständigt ökande textilförbrukning, att lösas genom designdriven innovation. Detta kommer att göras genom att använda avfall för att regenerera fibrer som kan komma att ingå i mode, interiör och andra produkter. Bomullsproduktionen lider av icke-hållbara miljö- och socioekonomiska problem och polyesterfiberproduktionen ger avfall som hittills inte har någon livskraftig avsättning. Designers kommer att leda återvinningsinitiativet, definiera materialegenskaperna och förse materialforskarna med riktlinjer för att utvärdera nyutvecklad miljöeffektiv bomullsfiberegenerering och polyesteråtervinningsteknik. Den framtida exploateringen kommer att utformas genom ett tvåsidigt utbyte mellan designers och slutprodukttillverkare, med beaktande av konsumenternas produktbehov varvid prototyper kommer att produceras i en realistisk testproduktionsmiljö.

Lösning

Trash-2-Cash föreslår en ny modell där pappers- och textilavfall återvinns kemiskt - vilket resulterar i textilfibrer som är av samma kvalitet som nya material, för att göra produkter som är industriellt replikerbara och flertalet gånger återvinningsbara.

Effekt

Europas kreativa industrisektor kommer att stärkas genom Trash-2-Cash eftersom den blir världsledande i design för återvinningsbart material. Dessutom kommer Trash-2-Cash att stödja en bättre hantering av avfall och bidra till att minska behovet av deponier.

Sammanfattning

Projektnamn

Trash-2-Cash

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

3,5 år

Total budget

8,9 EUR

Partner

VTT, Finland, Aalto University, Finland, Fundacion CIDETEC, Spain, The University of the Arts London, Great Britain, Copenhagen Business School, Denmark, Grado Zero innovation, Italy, Material ConneXion Italia, Italy, Tekstina, Slovenia, VanBerlo, The Netherlands, Maier S. Coop, Spain, Celanese SO.F.TER., Italy, Söktas Dokuma, Turkey, Reima, Finland, SOEX, Germany, SCA Obbola AB, Sweden, TEKO, Sweden

Finansiärer

Horizon 2020

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Evenemang

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Roger Wisniewski

Kontaktperson

Roger Wisniewski

Forskare

Läs mer om Roger

Kontakta Roger
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.