Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
vindkraftverk till havs mörkblå himmel

NOW Ports

Projektet utvecklar långsiktiga affärsmöjligheter för nordiska företag och hamnar inom havsbaserad vindkraft genom att ta fram möjligheter för samarbete och strategisk innovation. Projektet ingår som ett av fem projekt finansierat inom ’Nordic Innovation Mobility Mission: Sea Meets Land’.

Havsbaserad vindkraft är en stor möjliggörare till att skynda på övergången från fossila bränslen till förnybar energi. Nordiska hamnar har, med sin strategiska placering mellan land och hav, potential att ta en viktig roll i utvecklingen av leveranskedjan för havsbaserad vindkraft. 

De havbaserade vindturbinerna förväntas dubblera sin storlek inom ett par år, från 10 MW till 20 MW, vilket kommer att ge en kraftig ökning av produktionen av förnybar energi men det medför även en betydande teknisk och logistisk insats. Därför behöver de nordiska hamnarna och de aktörer som nyttjar den infrastrukturen organiseras så att dessa enorma turbiner kan lagras, förberedas och därifrån tas till installation i vindparkerna till havs.

NOW Ports kommer att utveckla tydliga möjligheter för samarbete och strategisk innovation mellan de nordiska länderna. Projektet kommer genom en beprövad process att föra samman flera viktiga aktörer inom havsbaserad vindkraft för att sjösätta de nödvändiga industriella samarbetena för att möta framtidens behov. Genom att etablera ett sammanlänkat forum för strategisk innovation kan metoder tas fram för att definiera och utveckla minst sex konkreta innovationsprojekt för nordiska hamnar och hamnområden.

Tre hamnar har identifierats för samarbetet – Rønne Havn på Bornholm, Danmark; Trelleborg Hamn i Sverige och Karmsund Havn, Norge.

Sammanfattning

Projektnamn

New Offshore Wind Ports in the Nordics

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinerar den svenska processen genom Offshore Väst

Projektstart

Varaktighet

2020-2021

Total budget

3 000 000 NOK

Partner

Energy Cluster Danmark, Norwegian Offshore Wind Cluster, Offshore Väst, Rønne havn, Karmsund havn, Trelleborg hamn

Finansiärer

Nordic Innovation Mobility Mission: Sea Meets Land

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
13.Bekämpa klimatförändringarna

Kontaktperson

Nermina Saracevic

Läs mer om Nermina

Kontakta Nermina
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.