Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Läkemedelsutveckling

Nordisk studie om innovation, utveckling och produktion av vaccin

RISE har fått i uppdrag av Vinnova att projektleda ett nytt regeringsuppdrag; en nordisk studie om innovation, utveckling och produktion av vaccin. Studiens syfte är att undersöka potentialen för framtida samarbete mellan de nordiska länderna.

Regeringen har gett Vinnova i uppdrag att tillsammans med myndigheter i Norge (Innovation Norway), Finland (Business Finland) och Danmark (Statens Serum Institut) samt konsult på Island (Landas EHF) genomföra en gemensam studie om potentialen för ömsesidig nytta av nordiskt samarbete inom innovation, utveckling och produktion av vacciner.

RISE har fått i uppdrag från Vinnova att projektleda denna studie. Det handlar både om att projektleda och resurssätta arbetet med det svenska underlaget, samt att leda arbetet med gemensam rapport för de nordiska länderna ihop med Vinnova. Studien ska bygga på tidigare uppdrag att analysera Sveriges innovations- och produktionskapacitet för vaccin och andra biologiska läkemedel (N2020/03157). https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2022/02/uppdrag-om-nordisk-studie-om-innovation-utveckling-och-produktion-av-vaccin/

Denna studie ska bland annat undersöka om potentiella synergier och samverkansmöjligheter kan identifieras som gagnar de nordiska länderna. Sådan information skulle kunna vägleda framtida investeringar, synliggöra möjligheter till matchning och resurssamordning och leda till andra insikter som gör det möjligt för de nordiska länderna att stärka beredskap, kapacitet och kompetens inom innovation, utveckling och produktion av vacciner.

Studien syftar till att ta fram information på en nivå som utgör ett mervärde och som kompletterar det allmänna nordiska och europeiska beredskapsarbete som sker i flera nya och kommande initiativ från Nordiska ministerrådet, EU och nationellt. Studien har således en begränsad omfattning och en relativt kort tidshorisont.

Projektbeskrivning

Anna Ridderstad Wollberg (RISE) är projektledare för det Vinnovafinansierade projektet som är uppdelat i två arbetspaket (WPs) där det första, WP1, rör den nordiska samverkan och resulterar i leverans av den gemensamma rapporten. Det andra arbetspaketet, WP2, rör mappningen av Sveriges kapacitet.

Mappningen i de andra länderna leds och drivs av respektive land, men det dockar in i WP1 när det gäller tidslinjer och efterfrågat innehåll. Arbetet med slutrapporten leds av RISE (tillsammans med Vinnova), och arbetsgrupperna från de andra nordiska länderna deltar också i det arbetet.

Aktörer som har input till den Svenska kartläggningen eller vill veta mer

Får gärna kontakta Anna Ridderstad Wollberg, projektledare för detta projekt.

Sammanfattning

Projektnamn

Regeringsuppdrag vaccinproduktion

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare, deltagare, experter

Projektstart

Varaktighet

5 månader

Total budget

1.8 MSEK

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Extern press

Anna Ridderstad Wollberg

Kontaktperson

Anna Ridderstad Wollberg

Senior projektledare

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.