Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Nordic Drone Initiative

Mot bakgrund av de ständigt ökande utmaningarna för rörlighet och framväxten av drönarbaserade lösningar för effektivt utnyttjande av luftrummet, syftar Nordic Drone Initiative (NDI) till att bilda en innovationsplattform för att få relevanta intressenter att gemensamt påskynda införandet av drönarbaserade mobilitetslösningar.

De nordiska länderna går samman för att undersöka effektiv användning av luftrummet och påskynda införandet av drönarbaserade lösningar för framtida mobilitet. Projektet Nordic Drone Initiative (NDI), samordnat av RISE Research Institutes of Sweden, syftar till att bilda en öppen samarbetsplattform för innovation för att få relevanta intressenter att gemensamt möjliggöra hållbar, säker, energieffektiv och koldioxidfri mobilitet.

De nordiska länderna leder vägen mot hållbar luftmobilitet och anslutning. Det pågående projektet NEA - Nordic Electric Aviation representerar ett av de gemensamma innovationsinsatserna för framtida mobilitet. Medan elektrisk luftfart är fokus för NEA, håller drönare å andra sidan nyckeln för effektivt utnyttjande av luftutrymmet på lägre höjder. Obemannade lufttransporter, t.ex. elektriska drönare för persontransporter och godstransporter, är en av de framväxande och lovande lösningarna för ett renare, mer effektivt och flexibelt transportsätt. Genom att integrera marktransporter med flygtransporter fyller drönare användningsgapet och hjälper till att maximera utnyttjandet av luftrum.

NDI fokuserar på utvalda nyckelområden för drönarbaserade mobilitetslösningar och avser att

  • identifiera de mest relevanta användningsfallen för nordisk kontext i syfte att maximera hållbarhet och affärspotential,
  • kartlägga applikationsbehov, teknikmognad, affärspotential och kompletterande kompetenser,
  • samla relevanta intressenter för samverkande innovation inom teknik, policyer och standarder som möjliggör gränsöverskridande varuleverans och persontransporter med drönare, samt
  • skapa en kunskapsbas och digital plattform som integrerar de nordiska kompetenserna för att påskynda införandet av drönarbaserade mobilitetstjänster.

Projektet leds av RISE Research Institutes of Sweden och består av 16 partners från fyra nordiska länder inklusive RISE, Katla Aero, Flypulse, Kista Science City, Mainbase, LFV och Region Östergötland från Sverige; VTT, Bell Rock Advisors, Robots Expert, Business Tammerfors från Finland; NORCE, Nordic Edge, UAS Norge och Drone Nord från Norge; samt Gate21 från Danmark.
I projektets referensgrupp återfinns norska Avinor och finska ANS.

Projektet fungerar som en öppen plattform och välkomnar alltid nya partners ombord för gemensam innovation. På detta sätt har nu Innovation Center Iceland kommit att representera det femte nordiska landet.

Sammanfattning

Projektnamn

Nordic Drone Initiative

Status

Pågående

Region

Utanför Sverige

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2 years

Total budget

Totalt ca 8MSEK varav en knapp miljon går till RISE

Finansiärer

Projektet delfinansieras av Nordic Innovation genom deras Nordic Smart Mobility and Connectivity program.

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
Tor Skoglund

Kontaktperson

Tor Skoglund

Senior Projektledare

Läs mer om Tor

Kontakta Tor
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.