Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Next Generation Electrical Architecture - elarkitektur för framtidens bilar

Framtidens bilar är gröna, säkra och uppkopplade. Allt fler funktioner implementeras i en allt komplexare mjukvara. Flexibilitet och korta utvecklingstider krävs. Säkerhets- och integritetsaspekter utmanas av uppkoppling och automatisering. Detta kräver att bilens el-arkitektur struktureras effektivt för säkerhet och bränsleekonomi i världsklass.

Syfte och mål

Projektet ska bygga kompetens inom området elarkitektur för framtidens bilar för att stärka svensk bilindustris konkurrenskraft och stärka forskningen inom området hos respektive partner.

Utmaning

Framtidens bilar är gröna, säkra och uppkopplade. Allt mer funktionalitet implementeras i en allt komplexare mjukvara och flexibilitet och korta utvecklingstider krävs. Detta kräver att bilens el-arkitektur struktureras effektivt för att vara ledande på säkerhet och bränsleekonomi. Med allt fler uppkopplade fordon, där bilen kan ses som en del av ett System-of-Systems (SoS), tillkommer också nya funktioner, som t ex automatiserad körning, vilket ytterligare ökar produktens komplexitet och tillför nya utmanande säkerhets- och integritetsaspekter.

Lösning

Projektet ska utveckla processer, ta fram studier och bevisa koncept inom ovan beskrivna områden. Detta inkluderar att ta fram beslutsunderlag för hur en framtida elarkitektur kan se ut, analyser hur fordonsindustrin kan anpassa sig för att stödja en utvecklingsprocess som bygger på kontinuerlig integration och implementering, analysera hur arkitekturen kan möte kravet för att vara en del i ett system av system samt analysera hur arkitekturen anpassas till moderna kommunikationslänkar, säkerhets- och integritetskrav och utnyttjandet av moderna, flerkärniga mikroprocessorer där processors med olika kritisk nivå kan blandas.

Effekt

Projektet förväntas bidra till öka svensk fordonsindustris konkurrenskraft, stärka forskningen inom området samt bidra till utbytet mellan olika grupper.

Sammanfattning

Projektnamn

NGEA

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

2019-01-31

Total budget

59 MSEK

Partner

ARCCORE, Chalmers Tekniska Högskola, Combitech, Cybercom, Halmstad Högskola, KnowIT, Microchip, Qamcom, Semcon, Veoneer, VTI, Volvo Cars, ÅF

Finansiärer

VINNOVA FFI

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
7.Hållbar energi för alla
11.Hållbara städer och samhällen
Anders Thorsén

Kontaktperson

Anders Thorsén

Teknologie doktor

+46 10 516 53 17

Läs mer om Anders

Kontakta Anders
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.