Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

New European Bauhaus powered by RISE

New European Bauhaus är ett kreativt och tvärdisciplinärt initiativ som ska skapa en mötesplats där framtida livsmiljöer ska gestaltas/designas, i skärningspunkten mellan konst, kultur, social inkludering, vetenskap och teknik.

New European Bauhaus initierades av EUs president Ursula Von der Leyen i januari 2021. Initiativet sammankopplar European New Green Deal, den gröna omställningen för den byggda miljön med människors livsmiljöer för att tillsammans bygga en hållbar och inkluderande framtid med design, kultur och kreativitet som utgångspunkt. Vi uppmuntras att genom ett kollektivt arbete planera och bygga en framtid som är hållbar, inkluderande och vacker för alla våra sinnen. Ledord för New European Bauhaus är hållbart, vackert och tillsammans (sustainable, beautiful and together).

RISE stödjer städer, platser och andra typer av initiativ att engagera sig och bidra till New European Bauhaus på olika sätt genom rådgivning, workshops, seminarium och projektutveckling samt goda exempel.  RISE har kompetens och nätverk kopplat till stora satsningar på framtidens hållbara städer och samhällen tillsammans med exempelvis Viable Cities och flera innovationsplattformar för hållbara städer. RISE har också etablerat ett europeiskt center för kompetens och excellens inom design, inkluderande innovation och samhällstransformation med forskare och expertis som tar sig an dessa frågor

Design, kultur och kreativitet behövs för att skapa vackra, inkluderande och hållbara livsmiljöer där människor vill bo, verka och leva. Det är ett också ett av målen med det europeiska designcentret och det ekosystem som byggs med design, arkitektur, den kreativa sektorn, städerna och näringslivet.

Vacker innebär inkluderande och tillgängliga platser där dialogen mellan olika kulturer, discipliner, kön och generationer ger oss möjlighet att planera för en bättre plats för alla. Det innebär också en mer inkluderande ekonomi, där välståndet delas och bostäder är ekonomiskt tillgängliga.

Vacker betyder hållbara lösningar som skapar ett samspel mellan vår bebyggda miljö och jordens ekosystem. Det innebär regenererande strategier som låtit sig inspireras av naturens kretslopp och som utnyttjar resurserna hållbart och skyddar den biologiska mångfalden.

Vacker innebär berikande erfarenheter som tillgodoser annat än bara våra materiella behov och som inspirerats av kreativitet, konst och kultur. Det innebär att vi ser på mångfald som ett sätt att lära av varandra.

Under de närmaste två åren kommer olika projekt inom New European Bauhaus att initieras i olika länder inom EU. Alla med olika fokus men med en stort åtagande att kombinera design och hållbarhet för levande, attraktiva och välmående livsmiljöer. 

Sammanfattning

Projektnamn

New European Bauhaus powered by RISE

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Partner

Projektstart

Varaktighet

till 2023-06-10

Koordinator

Projektmedlemmar

Extern press

Kristina Mjörnell

Kontaktperson

Kristina Mjörnell

Affärs-och innovationsområdeschef

Läs mer om Kristina

Kontakta Kristina
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.