Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Neutron- och fotonbaserade tekniker vid storskalig forsknings­infrastruktur

RISE arbetar för att göra neutron- och fotonbaserade tekniker vid storskaliga forskningsinfrastrukturer, som MAX IV, ESS, P21 @Petra III samt liknande anläggningar och experimentstationer, mer relevanta och tillgängliga för industrinära forskning inom industri, institut och akademi.

Syfte och mål

Projektets syfte är att stärka svensk industris konkurrenskraft och innovationsförmåga. Projektets huvudmål är att RISE skall ta en ledande roll i tillgängliggörandet av neutron- och fotonbaserade tekniker vid storskalig forskningsinfrastruktur för industri och tillämpad forskning. Viktiga delmål är att integrera teknikerna i RISE verktygslåda och projekt, utbilda RISE medarbetare och stärka RISE kompetens inom dessa tekniker, attrahera ledande kompetens, stärka RISE kompletterande infrastruktur, och slutligen kommunicera RISE satsning samt möjligheterna med neutron- och fotonbaserade tekniker.

Utmaning

Neutron- och fotonbaserade tekniker är avancerade och kräver specialistkompetens för att kunna användas effektivt. Dessutom behövs ofta kompletterande tekniker och materialkompetens för att ta en utmaning från fråga till lösning.

Lösning

RISE anställer tekniska specialister och en koordinator, utbildar medarbetare och integrerar röntgen- och neutrontekniker i verktygslådan och projekt. RISE tar ett helhetsansvar från frågeställning till lösning.

Effekt

Projektet förväntas stärka svensk industris konkurrenskraft och innovationsförmåga genom att tillgängliggöra röntgen- och neutrontekniker. Detta förväntas leda till framtidens nya hållbara material.

 

Sammanfattning

Projektnamn

Storskalig forskningsinfrastruktur

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

Tillsvidare

Total budget

5 Mkr/ år

Partner

MAX IV, European Spallation Source

Projektmedlemmar

Läs mer på projektets webbsida

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion