Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

NeuroMET2: Metrologi för tidig diagnostisering vid Alzheimer’s sjukdom

Genom att bygga på de resultat som kommit från föregångs projektet EMPIR 15HLT04 NeuroMET kommer NeuroMET2 att fortsätta metrologiskt adressera utmaningarna och utveckla nya metoder vid diagnostisering vid Alzheimer’s sjukdom (AD). Arbetet kommer att förbättra möjligheterna att noggrant utvärdera effekterna av nya behandlingar, underlätta regulatoriska godkännande av nya prövningar och implementering i klinik, samt möjliggöra tillförlitlig diagnossättning vid AD.

Syfte och mål

NeuroMET syftar till att stärka och vidareutveckla de metrologiska verktyg som tagits fram under NeuroMET samt att validera biomarkärer och procedurer för tidig diagnostisering av AD och riktig stratifiering av patienter med AD.

Utmaning

Det är närmare 10 miljoner nya fall med demens varje år, och det är ett stort behov för att hitta behandlingar. För tillfället finns inga minimala och icke-invasiva verktyg för diagnostisering eller övervakning av sjukdomsprogress.

Lösning

Genom att samla nationell metrologi institut/riksmätplatser, kliniker och akademin för att arbeta tillsammans med de begräsningar som finns i dagens mätmetoder kan vi bidra med bättre förståelse för hur man kan förbättra, kombinera och analysera mätningar vid AD diagnostisering och behandling. I NeuroMET2 har de mest lovande verktygen från NeuroMET valts ut och används för att öka möjligheterna till bättre metoder i klinik. Detta inkluderar att:

  • neuropsykologiska testbatteriet, validerat via kliniska laboratorier data, kommer att uppdateras genom longitudinella studier. Detta innefattar validering av ’NeuroMET Memory Metric’ samt att designa och implementera en metrologisk app för kogntiva tester.
  • framtagna MRI och MRS protokoll för 7 och 3 Tesla kommer fortsätta att utvecklas via longitudinella studier, exempelvis genom kvantitativ relaxometri i 7T protokollet och genom att definiera prognos utifrån valda hjärnvävnads metaboliter
  • blodbaserade biomarkörs tester kommer att avanceras med korrelationsstudier med MR och neuropsykologiska tester. Dessa inkluderar mätreferens procedurer för neurofilament light (NFL), phosphorylated-tau (p-tau), total tau (t-tau) and α-synuclein för att underlätta standardisering och validering i nya mätningar
  • Causal Rasch Models för kognitiva begrepp (uttalat genom begrepps specifikations ekvationer) kommer att användas och föreslås som metrologiska referens för neuropsykologiska tester för att definiera och minska motsäkerheter och möjliggöra standardisering i resultat

Effekt

Tidig diagnostisering, genom implementering av screening program, identifiering av personer med riskfaktorer och genom utveckling av nya terapier, är nödvändigt för att senarelägga symptom och förbättra livskvaliteten för personer med AD. NeuroMET2 kommer därför, på lång sikt, att bidra till att minska den socioekonomiska bördan vid AD, minska kostnaderna för farmacin och öka livskvaliteten för patienter med AD och deras närstående.

På kort sikt kommer NeuroMET2 att ha positiv påverkan på industrin för farmaceut och in-vitro diagnostiseringen, kliniker och framför allt patienter genom att bidra med metrologiskt validerade metoder för att:

  • öka möjligheterna att stratifiera AD patienter för att noggrant utvärdera effekterna av nya behandlingar;
  • underlätta regulatoriska godkännande av nya prövningar och implementering i klinik; samt
  • möjliggöra tillförlitlig diagnossättning vid AD, och i sin tur förbättrade kliniska resultat och bättre mående hos patienterna.

Sammanfattning

Projektnamn

NeuroMET2

Status

Pågående

RISE roll i projektet

AP ledare "WP4: Multimodal cognitive biomarker correlation studies"

Projektstart

Varaktighet

until 2022-06-30

Partner

LGC (UK), LNE (France), PTB (Germany), Charité (Germany), Uni-Greif (Germany), CHRU Mpt (France), VUmc (Netherlands), Modus Outcomes (France), HKR (Sweden)

Finansiärer

EMPIR

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
Jeanette Melin

Kontaktperson

Jeanette Melin

Forskare

Läs mer om Jeanette

Kontakta Jeanette
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.