Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Näringsrika, prisvärda och säkra livsmedel till utvecklingsländer.

Utveckling av förpackade konsumtionsvaror med förbättrad näringsstatus och rimlig prisnivå, ämnade för låginkomsttagare i utvecklingsländer.

Bakgrund

Undernäring till följd av brist på mikronäringsämnen orsakar en rad hälsorisker såsom hämmad tillväxt, hämmad kognitiv utveckling, ökad risk för infektioner och metaboliska störningar. Detta påverkar speciellt personer med låg- och medelinkomst i utvecklingsländer, där prisvärd mat inte alltid är näringsrik, och näringsrik mat inte alltid är ekonomiskt tillgänglig.

Övergripande mål

Målet med projekten inom detta bidrag är att skapa kommersiellt hållbara sätt att frisläppa de transformativa effekterna av bra nutrition för låg- till medelinkomsttagare, för att ge hållbar effekt i stor skala genom nya affärsmodeller och innovation i hela värdekedjan; att möjliggöra näringsrika, prisvärda och tillgängliga produkter till konsumenter i utvecklingsländer, i partnerskap med den privata sektorn.

RISE roll

RISE ansvar i dessa projekt är att hjälpa livsmedelsföretag i utvecklingsområden genom kunskapsöverföring inom produktions- och produktutveckling, samt att underlätta att komma förbi tekniska hinder och kunna testa nya koncept.

Exempel på projekt

Proof of concept Bouillon: Buljong är en vanligen konsumerad basvara i flera länder i Väst- och Centralafrika, där undernäring också är ett utbrett problem som orsakar både fysiska och psykiska funktionsnedsättningar för de drabbade individerna. Buljong identifierades som ett lämpligt medel för berikning av mikronutrienter, för att nå ut till låg- och medelinkomstkonsumenter i dessa områden. RISE utvärderade stabiliteten och den sensoriska profilen för en buljongkub berikad med 6 mikronäringsämnen. RISE blev också en integrerad partner inom ett konsortium av buljongtillverkare, universitet, icke-statliga organisationer och statliga intressenter som har samlats för att bedöma effektiviteten och lönsamheten för att föra en buljongkub berikad med 6 mikronäringsämnen (3 mineraler och 3 vitaminer) till marknaden i Väst och -Centralafrika. Detta resulterade i ett efterföljande projekt, även det finansierat av Bill and Melinda Gates Foundation.

Utveckling av en prototyp av pulverdryck: Utveckling av en pulverbaserad dryckesprodukt genomfördes för att nå en ökad Health Star Rating (liknande nyckelhålsmärkningen) genom optimerad formulering, användning av alternativa proteinkällor och berikning med 4 mineraler och 11 vitaminer. Arbetet hade också ett starkt fokus på sensorisk utvärdering av originalprodukten, av prototyper som utvecklats vid RISE, samt av konkurrerande produkter, för att säkerställa konsumentens acceptans för den slutliga optimerade prototypen.

Sammanfattning

Projektnamn

Livsmedelsutveckling för utv.länder.

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Product Development Experts

Projektstart

Varaktighet

4 år

Total budget

1’497’609 USD

Finansiärer

Bill and Melinda Gates Foundation

Projektmedlemmar