Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Multifunktionella glas med integrerat styrsystem

Projektet utvecklar smarta multifunktionella glas för både utom- och inomhusapplikationer i byggnader och fordon. De adderade funktionerna ska vara sammankopplade i ett smart elektroniksystem och kunna implementeras i byggnadsautomationssystem, lösningar för smarta hem eller fordonssystem.

Projektet studerar adderad funktionalitet för glasapplikationer till byggnader och fordon. Basen ligger i användandet av elektrokroma (dynamiskt solskyddande) glas i energiminskande syfte.

Målet är att utveckla en flexibel helhetslösning som kan anpassas till olika kundbehov och är förberett för integration i större byggnadsautomationssystem och elektroniska fordonssystem.

Utveckling av smarta elektroniksystem är ett gemensamt behov hos de involverade industriparterna, ett område samtliga ser som strategiskt viktiga för framtida utveckling och internationell konkurrenskraft.

Ny produkt utvecklas med branschöverskridande samarbete

Projektet skapar en unik möjlighet för industriparterna att mötas kring denna utmaning och föra branschöverskridande diskussioner kring framtida lösningar och samarbetsmöjligheter.

Ett lyckat projekt möjliggör ett helt nytt produktutbud som kan anpassas efter kundens behov och erbjuda lösningar som inte existerar på marknaden idag.

Produkten förväntas kunna appliceras i till exempel fönster, fasader, skiljeväggar inomhus och panoramatak i fordon.


Sammanfattning

Projektnamn

Smarta Multifunktionella Glas

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

8 MSEK

Partner

ChromoGenics, Inwido Sverige, Hancap, Solibro Research, Vasakronan, Volvo Cars

Finansiärer

Smartare Elektroniksystem

Koordinator

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Jerry Eriksson

Kontaktperson

Jerry Eriksson

Projektledare

+46 10 516 63 55
jerry.eriksson@ri.se

Läs mer om Jerry