Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
120 kA strömurladdning.
Foto: Joni Klüss

Mot spårbar mätning av hög dynamisk ström

Den ökade elektrifieringen av fordon, installation av vindkraft och andra nya energikällor ställer nya krav på den elektriska utrustning och på de instrument som används för att mäta. Projektet ska utveckla nya metoder och verktyg för kvalitetssäkrad mätning av hög dynamisk ström.

En snabb och hög strömimpuls inträffar ofta när elektrisk utrustning går sönder. Efter den inledande impulsen fortsätter ofta en mindre och långsammare ström att påverka utrustningen. För att möta framtidens krav på elektrisk utrustning är det viktigt att kunna mäta både den inledande höga strömmen och den mindre och långsammare strömmen som följer.

Riksmätplatsen för högspänning och högström har redan i dag utrustning och metoder för att kunna mäta antingen den höga inledande strömimpulsen eller den efterföljande mindre strömmen, men att mäta båda samtidigt innebär stora utmaningar. 

Nya verktyg och metoder

Projektet ska utveckla nya metoder och verktyg för kvalitetssäkrade mätningar av sådana dynamiska strömmar, antingen med kundanpassade lösningar eller kommersiella produkter eller en kombination av båda. Kvalitetssäkrade mätningar innebär att det finns en spårbarhet tillbaka till nationella normaler. Även om det finns instrument man kan använda för att mäta saknas det i dag spårbarhet, vilket gör att det är svårt att jämföra resultat och att veta att det mätvärde man fått stämmer.

Första delen av projektet är en förstudie för att undersöka begränsningarna för befintlig teknik vid riksmätplatsen och undersöka olika lösningar. I andra delen av projektet ska de mest lovande lösningarna utvärderas experimentellt och därefter paketeras till ett funktionellt mätsystem.

Sammanfattning

Projektnamn

Mätning av hög dynamisk ström

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

18 månader

Total budget

1 440 000 SEK

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Joni Klüss

Kontaktperson

Joni Klüss

Forskare

+46 10 516 55 18

Läs mer om Joni

Kontakta Joni
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.